Ἐτικέττες

, , ,

Σήμερα, 6 Ἰανουαρίου, τιμῶντες τὴν μεγάλη Δεσποτικὴ ἑορτὴ τῶν Θεοφανείων, τῆς φανερώσεως τῆς Παναγίας Τριάδος, ἐτελέσαμε ὡς εἴθισται τὴ Θεία Λειτουργία καὶ τὴν ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ, προκειμένου νὰ ἁγιαστεῖ ἡ σύμπασα κτίσις.

Εὐχόμεθα σὲ ὅλους ἡ Παναγία Τριάς νὰ εὐλογεῖ τὴ νέα χρονιά μας καὶ νὰ φωτίζει καὶ νὰ καθοδηγεῖ ὅλους μας στὴν καθημερινὴ πάλη μας μὲ τὰ πάθη, τὶς ἀδυναμίες καὶ τὸν ἐγωϊσμό μας.

Αὐτὴ ἡ προβολὴ διαφανειῶν χρειάζεται JavaScript.

Advertisements