Ἐτικέττες

Σήμερα εἴχαμε τὴ μεγάλη χαρὰ καὶ εὐλογία νὰ ὑποδεχθοῦμε στὴ Στέγη μας μιὰ μικρὴ ὁμάδα τοῦ Ἐνοριακοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Προφήτου Ἡλιοῦ Ῥιζουπόλεως, συνοδευόμενη ὑπὸ τοῦ Προέδρου τοῦ Φιλοπτώχου π.Ἀνδρέα Σκουλίκα, ὁ ὁποῖος κάθε χρόνο μᾶς θυμᾶται καὶ μᾶς ἐνισχύει ὄχι μόνο μὲ τὴν προσευχὴ καὶ τὴν παρουσία του ἀλλὰ καὶ ὑλικῶς ποικιλοτρόπως.

Αὐτὴ τὴν φορὰ παρ΄ ὅλη τὴν οἰκονομικὴ δυσπραγία ποὺ βιώνουμε ὅλοι μας, τὸ Ἐνοριακὸ Φιλόπτωχο τοῦ Προφήτου Ἡλιοῦ μᾶς ἐνίσχυσε μὲ τὸ σεβαστὸ ποσὸν τῶν 550,00€, ποσὸν ποὺ γιὰ τὸ Ταμεῖό μας εἶναι ζωτικῆς σημασίας!

dsc05157

Εὐχαριστοῦμε ἰδιαιτέρως τὸν π.Ἀνδρέα γιὰ τὴν ἀγάπη καὶ τὸ ἐνδιαφέρον του γιὰ τοὺς ἀνθρώπους τῆς τρίτης ἡλικίας καὶ τὰ μέλη τοῦ Ε.Φ.Τ. Προφήτου Ἡλιοῦ Ῥιζουπόλεως ποὺ μᾶς ἐπισκέφθηκαν καὶ εὐχόμαστε σὲ ὅλους Καλὴ καὶ εὐλογημένη Νέα Χρονιὰ τὸ 2017 μὲ ὑγεία καὶ πρόοδο πνευματική.

Advertisements