Ἐτικέττες

, , ,

Τὴν Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου στὴν Σύναξη τῶν Νέων τῆς Ἐνορίας μας εἴχαμε τὴν ἰδιαίτερη εὐλογία νὰ μᾶς ὁμιλήσει ἐπικαίρως ὁ Ἁγιορείτης λόγιος Μοναχὸς Πατάπιος Καυσοκαλυβίτης μὲ θέμα: “Δεῦτε ἴδωμεν πιστοί: εἰκονογραφικὲς προσεγγίσεις στὸ μυστήριο τῶν Χριστουγέννων”.

img_2060

Πολλοὶ ἐνορίτες μας, ὄχι μόνο νέοι, προσῆλθαν γιὰ νὰ ἀκούσουν “λόγον Χριστοῦ” καὶ νὰ εὐφρανθοῦν πνευματικῶς. Ὁ π.Πατάπιος ἀνέλυσε βάσει τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας τὴν εἰκόνα τῶν Χριστουγέννων, βασιζόμενος στὴν ἀρχὴ “ἡ εἰκόνα εἶναι τὸ σχολεῖο τῶν ἀγραμμάτων” καὶ πράγματι μᾶς εἰσήγαγε στὸ “κεκρυμμένον μυστήριον” ποὺ ἀπεκαλύφθη στὸ ἀνθρώπινο γένος διὰ τῆς Θεοτόκου.

img_2061

Εὐχαριστοῦμε ἰδιαιτέρως τὸν π.Πατάπιο γιὰ τὴν πνευματικὴ τροφὴ ποὺ μᾶς προσέφερε ἁπλόχερα καὶ εὐχόμεθα σὲ ὅλους Καλὰ καὶ εὐλογημένα Χριστούγεννα, γεμάτα Χριστό!