Ἐτικέττες

, , ,

Τὸ Σάββατο καὶ τὴν Κυριακή, 3 & 4 Δεκεμβρίου ἀντιστοίχως, ἐτιμήσαμε τὴν μνήμη τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος καὶ θαυματουργοῦ Βαρβάρας, ἡ εἰκόνα τῆς ὁποίας βρίσκεται στὸ Παρεκκλήσιο τῶν Ἁγ.Ἀποστόλων Κανάρη τοῦ Ναοῦ μας.

Παραμονή, ὡς εἴθισται, τελέσαμε τὸν Πανηγυρικὸ Ἑσπερινὸ μὲ ἀρκετοὺς πιστοὺς τῆς Ἐνορίας μας νὰ προσέρχονται γιὰ νὰ προσευχηθοῦν καὶ νὰ τιμήσουν τὴν Ἁγία Βαρβάρα. Ὁμίλησε ἐπικαίρως ὁ Πρωτ. Νικόλαος Χομπιτάκης καὶ τελέσαμε τὴν ἀκολουθία τῆς Ἀρτοκλασίας πρὸς εὐλογία καὶ ἁγιασμὸ τῶν πιστῶν.

Αὐτὴ ἡ προβολὴ διαφανειῶν χρειάζεται JavaScript.

Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς, εἴχαμε τὴν ἰδιαιτέρα χαρὰ νὰ λαμπρύνει μὲ τὴν παρουσία του τὴν πανήγυρή μας ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Γεώργιος Μαγγιρίδης, ὁ ὁποῖος προέστη τῶν ἑορταστικῶν ἐκκλησιαστικῶν ἐκδηλώσεων καὶ ἐκήρυξε τὸν θεῖο λόγο, βασισμένος στὸν Ἀπόστολο τῆς Κυριακῆς καὶ τὴν μεγάλη ἑορταζομένη Ἁγία, ἀναλύοντας τὴν παύλεια θέση “οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ θῆλυ”. Ἀκολούθησε τὸ Κτιτορικὸ μνημόσυνο τῶν Κων/νου καὶ Δεσποίνης Κανάρη καὶ ὅλων τῶν ἀφιερωτῶν τοῦ Παρεκκλησίου καὶ ἡ καθιερωμένη ἐτήσια περιφορὰ τῆς σεπτῆς εἰκόνος τῆς Ἁγίας ἀνὰ τὰς ὁδοὺς τῆς Ἐνορίας.

Αὐτὴ ἡ προβολὴ διαφανειῶν χρειάζεται JavaScript.

Αὐτὴ ἡ προβολὴ διαφανειῶν χρειάζεται JavaScript.

Εὐχαριστοῦμε ὅσους ἐργάσθηκαν διὰ τὴν ἄρτια διεξαγωγὴ τῆς πανηγύρεως καὶ εὐχόμεθα σὲ ὅλους χρόνια πολλὰ μὲ ὑγεία καὶ εὐλογίες διὰ τῶν εὐχῶν τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας!