Ἐτικέττες

, ,

agiavarvara39

Παραμονὴ ἑορτῆς, Σάββατο 3η Δεκεμβρίου

6.00μ.μ. Μέγας Πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς

Κυριώνυμος, Κυριακὴ 4η Δεκεμβρίου

7.00π.μ. Ὄρθρος καὶ ἐν συνεχείᾳ Πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία

Κτιτορικὸ Μνημόσυνο Κωνσταντίνου καὶ Δεσποίνης Κανάρη καὶ τῶν ἀειμνήστων Εὐεργετῶν, Δωρητῶν καὶ Ἀνακαινιστῶν.

Μετὰ τὸ πέρας θὰ ἐπακολουθήσει Ἱ.Λιτάνευσις διὰ τῶν ὁδῶν Ζακύνθου, Σπετσῶν, Σκύρου.

 

5.00μ.μ. Μεθέορτος Ἑσπερινὸς καὶ Ἱερὰ Παράκλησις.