Ἐτικέττες

, , ,

Ἡ τοπική μας Ἐκκλησία συνάχθηκε τὴν Τρίτη τὸ ἀπόγευμα καὶ σήμερα τὸ πρωΐ στὸ Ἱερὸ Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου τῆς Στέγης Γερόντων γιὰ νὰ τιμήσει τὸν δεύτερο προστάτη της Ἅγιο, μετὰ τὸν Τροπαιοφόρο Μεγαλομάρτυρα τοῦ Κυρίου μας, Ἅγιο Γεώργιο.

Πλῆθος κόσμου καὶ τὶς δύο ἡμέρες ἐτίμησε τὸν Ἅγιο τοῦ αἰῶνός μας, τὸν Ἅγιο τῶν φτωχῶν καὶ τῶν νέων καὶ προσῆλθαν ταπεινοὶ προσκυνητὲς τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος καὶ τῶν τιμίων Λειψάνων τοῦ Ἁγίου, τὰ ὁποῖα ἔχουμε τὴν μεγάλη εὐλογία νὰ κατέχουμε στὸν Ἱερό μας Ναό.

Κατὰ τὴν Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ ὁμίλησε ὁ Πρωτ. Παναγιώτης Χαβάτζας ἀναλύοντας τὸ ἔργο «Χριστολογία» τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου καὶ ἀκολούθησε ἡ Ἀκολουθία τῆς Ἀρτοκλασίας.

Αὐτὴ ἡ προβολὴ διαφανειῶν χρειάζεται JavaScript.

Ἀνήμερα στὴ θεία Λειτουργία, ὁμίλησε ὁ Προϊστάμενος τοῦ Ναοῦ καὶ Ὑπεύθυνος τῆς Στέγης Γερόντων, Ἀρχιμανδρίτης Φιλόθεος Νικολάκης, μὲ θέμα τὴν βασικὴ ἰδιότητα τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου, δηλαδὴ τὴν μοναχική, μιὰ καὶ ὅπως ἐλέχθη εὐστόχως «ὁ Ἅγιος ξεκίνησε τὴν διακονία του στὴν Ἐκκλησία ὡς μοναχὸς καὶ τὴν τελείωσε ὡς μοναχός». Συνεδύασε ὁ π.Φιλόθεος στὴν ὁμιλία του τὴ «μοναχικὴ πολιτεία» μὲ τὴ βιωτὴ ἡμῶν τῶν λαϊκῶν, ὄχι ὅπως θὰ ΄΄ἐφοβοῦντο΄΄ ὁρισμένοι, δηλαδὴ προτρέποντάς μας νὰ ἀποσυρθοῦμε σὲ μονὲς καὶ κελλιά, ἀλλὰ συμβουλεύοντάς μας «νὰ ἀναζητοῦμε ἢ νὰ δημιουργοῦμε εὐκαιρίες ἡσυχίας ἀκόμη καὶ μέσα σ’ αὐτὸν τὸν πολύβουο κόσμο μας». Θὰ μπορούσαμε νὰ «κλείσουμε λίγο τὸ κινητό μας τηλέφωνο, νὰ κλείσουμε ραδιόφωνα καὶ τηλεοράσεις, τὸ ἴντερνετ καὶ τὶς διάφορες συσκευὲς ἐπικοινωνίας» καὶ ἔτσι θὰ βοηθηθοῦμε νὰ «αὐτοσυγκεντρωθοῦμε, νὰ δοῦμε σὲ τὶ ὑστεροῦμε, νὰ μιλήσουμε μὲ τὸν ἑαυτό μας». Τότε ἀρχίζει γιὰ μᾶς «ὁ δρόμος τῆς καθάρσεως τοῦ νοῦ», μιᾶς καὶ «μὴ βρίσκοντας ὁ νοῦς ἀλλοῦ ἀπασχόληση, ξαναγυρίζει στὸν ἑαυτό του καὶ διὰ μέσου τοῦ ἑαυτοῦ του στὸ Θεό, κατὰ τὸν Μέγα Βασίλειο». Καὶ ὅπου ὁ Θεός, ἐκεῖ χαρά, εὐτυχία, γαλήνη καὶ σωτηρία. Εἴθε ὁ Ἅγιος μὲ τὶς εὐχές του νὰ μᾶς ἀξιώσει νὰ νικήσουμε τὰ βέλη τοῦ πονηροῦ καὶ «νὰ δρέψουμε καρποὺς» κοντὰ σ’ ἐκεῖνον μέσα στὴν ἀπέραντη ἀγκαλιὰ τοῦ Θεοῦ.

Αὐτὴ ἡ προβολὴ διαφανειῶν χρειάζεται JavaScript.

Μετὰ τὴν θεία Λειτουργία διαβάσθηκε τὸ κόλλυβο πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου καὶ παρετέθη ἕνα μικρὸ κέρασμα σὲ ὅλους τοὺς παρευρισκομένους καθὼς τιμᾶται ὁ Προστάτης Ἅγιος τῆς Στέγης.

Εὐχόμεθα σὲ ὅλους τοὺς ἐνορίτες καὶ προσκυνητὲς τοῦ Ἁγίου νὰ ἔχουν τὴν εὐλογία του καὶ τὶς ἀκοίμητες προσευχές του πρὸς τὸν ἐλεήμονα Κύριο, ὑπὲρ ἰάσεως καὶ σωτηρίας ψυχῶν καὶ σωμάτων.