Ἐτικέττες

, ,

Ἡ Μητέρα Ἐκκλησία, ἀγωνιῶσα γιὰ τὴν πορεία τοῦ θεσμοῦ τῆς Οἰκογένειας, ἐνισχύει καὶ συμπαρίσταται στὸν ἀγῶνα τῆς ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, ἡ ὁποία διοργανώνει τὴν συλλογὴ ἠλεκτρονικῶν ὑπογραφῶν γιὰ τὴν διατήρηση τοῦ θεσμοῦ τοῦ γάμου.

Ἔντυπο θὰ ὑπάρχει στὸν Ναό μας καὶ ὑπάρχει ἡ δυνατότητα σὲ ὅσους θέλουν καὶ μποροῦν νὰ ἐπισκεφθοῦν τὴν Ἱστοσελίδα τῆς Συνομοσπονδίας στὴν διεύθυνση http://www.aspe.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=3203&Itemid=2, ὅπου θὰ μπορεῖτε νὰ βρεῖτε καὶ τὸ ἠλεκτρονικὸ κείμενο γιὰ τὴν ὑπογραφή σας.

Παρακαλοῦμε ὅσους μποροῦν καὶ ἐπιθυμοῦν νὰ βοηθήσουν τὴν προσπάθεια τῆς Ἐκκλησίας μας γιὰ τὴ διατήρηση τοῦ θεσμοῦ τοῦ Γάμου καὶ τῆς Οἰκογένειας νὰ τὴν ἐνισχύσουν μὲ τὴν ὑπογραφή τους.

eci_flyer-el-1