Ἐτικέττες

, , , ,

14 Σεπτεμβρίου, ἡμέρα τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καὶ ἡ Ἐνορία μας μὲ σεμνὴ μεγαλοπρέπεια ἐτίμησε τὸ θεῖον ὄργανον τῆς σωτηρίας μας.

Εἴθε ὁ Κύριος νὰ μᾶς σκεπάζει μὲ τὴν ἀγάπη Του, καὶ κάθε φορὰ ποὺ σφραγίζουμε τὸ σῶμά μας μὲ τὸν τύπο τοῦ Ζωοποιοῦ Σταυροῦ, νὰ δεχόμαστε τὴν ἁγιαστική, καθαρτικὴ καὶ σωτήριο χάρη Του καὶ στὸ σῶμα καὶ στὴν ψυχή μας.

dsc_0002

Αὐτὴ ἡ προβολὴ διαφανειῶν χρειάζεται JavaScript.

 

 

dsc_0056