Ἐτικέττες

, ,

Γιὰ μιὰ νέα χρονιὰ ξεκινοῦν τὰ σχολεῖα τῆς χώρας μας μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Κυρίου καὶ τῆς ἐκκλησίας μας. Εὐχόμαστε σὲ κάθε παιδὶ καὶ ἔφηβο ὁ Παντοδύναμος Κύριος νὰ τὰ εὐλογεῖ, νὰ τὰ φωτίζει καὶ νὰ εὐοδώνει κάθε προσπάθεια καὶ κόπο ποὺ καταβάλουν γιὰ τὴν πρόοδό τους. Καλὴ καὶ εὐλογημένη χρονιά!