Ἐτικέττες

, , ,

Τὴν Παρασκευὴ τὸ βραδάκι ὅπως εἶχε ἀνακοινωθεῖ πραγματοποιήθηκε ἡ γιορτὴ λήξης τῶν Κατηχητικῶν τῆς Ἐνορίας μας μὲ ἰδιαίτερα μεγάλη ἐπιτυχία καὶ ἀθρόα προσέλευση ἐνοριτῶν μας ποὺ ἦρθαν νὰ τιμήσουν τὴν προσπάθεια τῶν παιδιῶν μας.

Ὅπως ἀποκάλυπτε ὁ τίτλος τῆς γιορτῆς: «Ἡ Παναγιὰ τοῦ τόπου μας» λάβαμε μέρος σὲ ἕνα μεγάλο πανηγύρι γιὰ τὴν Παναγιά, τὴν Παναγιὰ ἀπὸ κάθε γωνιὰ τῆς Ἑλλάδας! Χορό, τραγούδι, καλὸ φαγητὸ καὶ εὐχαριστιακὴ διάθεση πρὸς τὶς δωρεὲς τῆς Θεοτόκου στὸ ἀνθρώπινο γένος!
Κόκκινη κλωστὴ καὶ ξετυλίγεται μπροστά μας τὸ πανηγύρι! DSC_0028

Αὐτὴ ἡ προβολὴ διαφανειῶν χρειάζεται JavaScript.

Καὶ ποιὸς ἄλλος θὰ μποροῦσε νὰ ξεκινήσει τὸ χορὸ ἐκτὸς ἀπὸ τὸν Ἱερέα, τὸν πρῶτο τῆς λατρευτικῆς κοινότητας, ἑνὸς χωριοῦ σὲ ὁποιοδήποτε σημεῖο τῆς Ἑλλάδος μας, σὲ κάμπο, βουνὸ ἢ θάλασσα!

Αὐτὴ ἡ προβολὴ διαφανειῶν χρειάζεται JavaScript.

Καὶ παραλαμβάνουν τὰ παληκάρια ἀπὸ τὰ χέρια τοῦ παπᾶ τὴν σημαία, μαζὶ μὲ τὴν ἀγάπη γιὰ τὴν πατρίδα μας καὶ τὴν ἀπόφαση γιὰ τὴν αὐτοθυσία προκειμένου νὰ διαφυλάξουν τὰ ὅσια καὶ ἱερά τοῦ τόπου μας καὶ ῥίχνονται στὸ χορό, γιορτάζοντας τὴ ζωὴ καὶ τὸ θάνατο, δυὸ ὄψεις τοῦ ἴδιου νομίσματος.

Αὐτὴ ἡ προβολὴ διαφανειῶν χρειάζεται JavaScript.

Καὶ τώρα ἀρχίζει ὁ χορός, ἑνώνονται τὰ χέρια καὶ οἱ καρδιὲς γιὰ νὰ γιορτάσουν τὴ χαρὰ γιὰ τὸν ἀμύθητο θησαυρὸ ποὺ μᾶς χάρισε ὁ Κύριος στὸ πρόσωπο τῆς Ἀειπαρθένου, τὴν ὁποία δέχθηκε πάλι ἐκ μέρους μας ὡς ἀντίδωρο γιὰ ἀμέτρητες εὐεργεσίες Του!!!

Αὐτὴ ἡ προβολὴ διαφανειῶν χρειάζεται JavaScript.

Βλέπουμε τὰ δρώμενα ποὺ μᾶς παρουσιάζουν τὰ παιδιά μας καὶ ἀναπολοῦμε στιγμὲς καὶ ὄνειρα τῆς φυλῆς μας.

Τέλος, μετὰ τὸ χορὸ καὶ τὸ τραγούδι, ὅπως σὲ ὅλα τὰ πανηγύρια, ἔτσι καὶ στὸ δικό μας, προσφέρεται σὲ ὅλους τὸ καλύτερο φαγητὸ γιὰ νὰ πανηγυρίσουμε λαμπρὰ ὅλοι μαζί. Γιὰ τὸ πλούσιο αὐτὸ τραπέζι εὐχαριστοῦμε τὸν κ.Γεώργιο Παπαχρήστου (ἐπίτροπο τοῦ Ναοῦ μας) καὶ τὴν ἀνώνυμη κυρία ποὺ προσέφεραν τὰ δύο ἀρνιὰ ποὺ μοιράστηκαν, τὰ μαγαζιὰ τῆς πλατείας τοῦ Ἁγίου Γεωργίου ποὺ μᾶς προσέφεραν τὰ ἐδέσματα (φαγητά, πίτες, γλυκά) [Οἱ νοστιμιὲς τῆς Μαίρης, τὸ σουβλατζίδικο Ὁ Διόνυσος, ὁ φοῦρνος τοῦ κ.Νικολάου Τζόβα, τὸ ἑστιατόριο Κυβέλη, τὸ ψιλικατζίδικο τῆς κ.Σταυρούλας καὶ τὸ ζαχαροπλαστεῖο τοῦ κ.Σκαφίδα]!

Ὅμως δὲν θὰ πρέπει νὰ λησμονήσουμε νὰ ἀποδώσουμε τὶς πρέπουσες εὐχαριστίες σὲ ὅλους ὅσους ἐργάστηκαν ἢ προσέφεραν ἐθελοντικῶς γιὰ τὴν ἄρτια ὀργάνωση καὶ διεξαγωγὴ τῆς ἐκδηλώσεως αὐτῆς. Καταρχὰς τὸν Ὑπεύθυνο Νεότητας π.Παναγιώτη Χαβάτζα καὶ τὴν πρεσβυτέρα του Μαρία Χαβάτζα ποὺ ὀργάνωσαν τὴν ὅλη ἑορτή! Τοὺς τραγουδιστὲς ποὺ μὲ τὶς φωνές τους μᾶς ταξίδεψαν σὲ ἄλλους καιροὺς καὶ τόπους, κ.Καίτη Κουλλιᾶ, κ.Μυρτὼ Σωφρονίου, κ.Λευτέρη Ἀθανασόπουλο καὶ τὸν π.Γεώργιο Γανωτῆ (παλαιὸ ἐφημέριο τοῦ Ναοῦ μας ποὺ ἔπαιξε καὶ βιολί). Ἀκόμα τοὺς ὀργανοπαίκτες κ.Γιάννη Μιχαηλίδη (ποντιακὴ λύρα), Κώστα Καλαϊτζάκη (λαοῦτο), Κώστα Κοπανιτσάνο (κλαρίνο, φλογέρα καὶ σαντοῦρι), Δημήτριο Κρεντήρη (κρουστὰ) καὶ Χρῆστο Μακρόπουλο (πιάνο). Τέλος τὶς κυρίες ποὺ ἑτοίμασαν διάφορα ἐδέσματα καὶ τὰ σέρβιραν στὰ πιάτα γιὰ νὰ μοιραστοῦν σὲ ὅλους μας καὶ τὰ παιδιὰ ὄχι μόνο τῆς Ἐνορίας μας ἀλλὰ καὶ τῆς Ἐνορίας τοῦ Ἁγίου Γερασίμου Ἰλισίων ποὺ ἐπανειλημένως ἐδῶ καὶ πολλὲς χρονιὲς ἔχουν πλαισιώσει τὶς ἑορτές μας.

Εὐχόμαστε σὲ ὅλους ἕνα εὐλογημένο καὶ ἥσυχο καλοκαίρι μὲ τὴν ἐλπίδα νὰ ξαναβρεθοῦμε ἀπὸ Σεπτέμβρη μῆνα γιὰ τὴν νέα σχολικὴ καὶ ἐκκλησιαστικὴ χρονιά!

Γιὰ ὅσους δὲν μπόρεσαν νὰ παρευρεθοῦν στὴν ἐκδήλωσή μας, μποροῦν τώρα νὰ τὴν παρακολουθήσουν μέσῳ Youtube. Καλὴ διασκέδαση!