Ἐτικέττες

, , , ,

ONO_3143RETUS

Στὰ πλαίσια τῶν Θείων Λειτουργιῶν γιὰ τοὺς διαγωνιζομένους στὶς Πανελλήνιες Ἐξετάσεις καὶ τῶν τακτικῶν Ἱ.Ἀγρυπνιῶν τῆς Ἐνορίας μας, θὰ τελεσθεῖ τὴν Τρίτη 24 πρὸς Τετάρτη 25 Μαΐου Ἱ.Ἀγρυπνία στὸν Ἱ.Ναὸ Ἁγ.Γεωργίου Κυψέλης ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τῆς Μεσοπεντηκοστῆς (κατὰ τὴν ὁποία ἑορτάζει τὸ νότιο κλίτος του, τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας) καὶ τῇ Γ΄ Εὑρέσει τῆς Κεφαλῆς τοῦ Τιμίου Προδρόμου.

Ὥρα ἐνάρξεως: 8.00μ.μ.