Ἐτικέττες

, , , , , , ,

Μὲ ἀναστάσιμη λαμπρότητα ἑορτάσθηκε ἡ μνήμη τῆς Ὁσίας Ματρώνης τῆς Ρωσίδος τῆς ἀομμάτου καὶ θαυματουργοῦ στὸ Ἱ.Μετόχιον Ἁγ.Παντελεήμονος Πεντέλης τῆς Ἱ.Μονῆς Ἀσωμάτων Πετράκη, στὸ ὁποῖο ἐγκαταβιεῖ ὁ προϊστάμενος τῆς Ἐνορίας μας π.Φιλόθεος.

Ὅπως κάθε χρόνο λοιπόν, ἔτσι καὶ ἐφέτος, διοργανώθηκε προσκυνηματικὴ ἐκδρομὴ ἀπὸ τὴν Ἐνορία μας στὸ Μετόχι, ὅπου μόλις φθάσαμε – πολλοὶ μὲ λουλούδια, προσφορὰ στὴν Ἁγία, ποὺ τὰ ὑπεραγαποῦσε – μᾶς ὑποδέχθηκε ὁ π.Φιλόθεος στὴν αὐλὴ τοῦ Μοναστηριοῦ, ποὺ ἦταν καταπράσινη ἀπὸ τὰ ὄμορφα καλλωπιστικὰ δέντρα καὶ λουλούδια.

Ἀμέσως κατευθυνθήκαμε στὸ Καθολικὸ τῆς Μονῆς, ὅπου μετὰ ἀπὸ λίγο ξεκίνησε ὁ Πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς προεξάρχοντος τοῦ Ἡγουμένου τῆς Μονῆς Πετράκη Θεοφ.Ἐπισκόπου Θαυμακοῦ Ἰακώβου, συμμετεχόντων καὶ ὅλων τῶν ἐφημερίων μας, οἱ ὁποῖοι παρέμειναν ἕως καὶ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς Ἱ.Ἀγρυπνίας περὶ τὴν 1.30π.μ.

Ἀναχωρήσαμε λίγο μετὰ τὴν ὁλοκλήρωση τοῦ Ἑσπερινοῦ, ἀφοῦ ἐπισκεφθήκαμε τὴν ἔκθεση τῆς Μονῆς, ὅπου προμηθευθήκαμε ἀπὸ τὰ ἐργόχειρα τῶν πατέρων χειροποίητο θυμίαμα καὶ ζυμαρικά, μαρμελάδες καὶ γλυκὰ τοῦ κουταλιοῦ καὶ ἁγνὸ κερί.

Ἐπιστρέψαμε στὴν Κυψέλη πλήρεις εὐλογιῶν ἀπὸ τὴν σύγχρονη Ἁγία, τὴν ὁποία ὁ Θεὸς προίκισε μὲ τόσα χαρίσματα καὶ ἐκείνη μὲ τὴ σειρά της πρεσβεύει στὸν Κύριο καὶ εἰσακούεται, γεγονὸς ποὺ καταδεικνύεται ἀπὸ τὰ δυσεξαρίθμητα ἀναθήματα στὴν εἰκόνα καὶ τὸ ἱερό της λείψανο, ποὺ προσκυνήσαμε, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὰ ἀναρίθμητα λουλούδια ποὺ προσφέρονται καθημερινῶς, ἀλλὰ ἰδιαιτέρως στὴν ἑορτή της καὶ μοιράσθηκαν ὡς εὐλογία στοὺς προσκυνητὲς μετὰ τὸ πέρας τῆς Ἀγρυπνίας, μαζὶ μὲ τὰ κόλλυβα καὶ τοὺς ἄρτους. Μικρὴ εὐλογία ἀπὸ τὴν ἀρτοκλασία μᾶς προσέφεραν οἱ πατέρες, ποὺ λόγῳ τῆς ἀναχωρήσεώς μας μοιράσθηκε στὸ λεωφορεῖο κατὰ τὴν ἐπιστροφή μας.

Ἰδιαίτερες εὐχαριστίες πρέπει νὰ ἀπευθύνουμε γιὰ τὴν φιλοξενία ἀπὸ τὴ συνοδία τοῦ Μετοχιάρη Ἀρχιμ.Ὀνουφρίου, ὁ ὁποῖος πάντοτε μᾶς δέχεται μὲ ἀγάπη.

Εὐχαριστίες καὶ πρὸς τὶς κυρίες, ποὺ προσέφεραν τὰ δωράκια τῆς λαχειοφόρου καὶ τὸ ἀντίτιμο τῆς δαπάνης γιὰ τὸ λεωφορεῖο.

Ἀπὸ τὸ προσκύνημά μας αὐτὸ συγκεντρώθηκαν 700,00€, τὰ ὁποῖα κατατέθηκαν ὑπὲρ τῆς Στέγης Γερόντων τῆς Ἐνορίας μας.