Ἐτικέττες

, , , ,

HMEΡΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΟΡΤΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΩΡΑ
Κυριακὴ 13 Μαρτίου Κυριακὴ τῆς Τυρινῆς Ὄρθρος & Θεία Λειτουργία

Κατανυκτικὸς Ἑσπερινὸς (Συγγνώμης)

7.00π.μ.

6.00μ.μ.

Καθαρὰ

Δευτέρα

14 Μαρτίου Ὁσ.Βενεδίκτου. Ὄρθρος – Ὧρες – Ἑσπερινὸς

Μέγα Ἀπόδειπνον – Μέγας Κανὼν

7.00π.μ.

6.00μ.μ.

Τρίτη 15 Μαρτίου Ἁγ.Ἀγαπίου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ Μέγα Ἀπόδειπνον – Μέγας Κανὼν 6.00μ.μ.
Τετάρτη 16 Μαρτίου Ἁγ.Σαββίνου Αἰγυπτίου Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία

Μέγα Ἀπόδειπνον – Μέγας Κανὼν

7.00π.μ.

6.00μ.μ.

Πέμπτη 17 Μαρτίου Ὁσ.Ἀλεξίου ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ Μέγα Ἀπόδειπνον – Μέγας Κανὼν 6.00μ.μ.
Παρασκευὴ 18 Μαρτίου Ἁγ.Κυρίλλου Ἱεροσολύμων Προηγιασμένη Θ.Λειτουργία

Α΄ Ἀκολουθία Χαιρετισμῶν

Τὸ Τρισάγιον τῶν Κολλύβων

Β΄ Ἀκολουθία Χαιρετισμῶν

7.00π.μ.

5.00μ.μ.

6.15μ.μ.

7.15μ.μ.

Σάββατο 19 Μαρτίου Τὸ διὰ κολλύβων θαῦμα Ἁγ.Θεοδώρου Τήρωνος Ὄρθρος – Θ.Λειτουργία

& τὸ Τρισάγιον τῶν Κολλύβων

Ἑσπερινὸς

7.00π.μ.

 

6.00μ.μ.

Advertisements