Ἐτικέττες

, ,

DSC_0238DSC_0239DSC_0240DSC_0241DSC_0243

Μὲ κατάνυξη ἀλλὰ καὶ σεμνὴ λαμπρότητα ἑορτάσθηκε ἡ μνήμη τοῦ Ἁγ.Νικολάου Πλανᾶ τοῦ Ναξίου στὸ Ἱ.Παρεκκλήσιο τῶν Ἁγ.Ἀποστόλων Κανάρη τῆς Ἐνορίας Ἁγ.Γεωργίου Κυψέλης χθὲς τὸ βράδυ κατὰ τὴν ἱ.Ἀγρυπνία, ποὺ τελέσθηκε σ’ αὐτὸ ἀπὸ τοὺς ἱερεῖς μας. Τὸ ἐκκλησάκι μας γέμισε ἀπὸ εὐλαβεῖς πιστούς, οἱ ὁποῖοι ἦλθαν νὰ τιμήσουν τὸν ταπεινὸ Ἅγιο ἱερέα τῶν ἀρχῶν τοῦ περασμένου αἰῶνος. Ἔζησε καὶ διακόνησε τοὺς τότε Ἀθηναίους, ἐρχόμενος ἀπὸ τὸν τόπο ποὺ γεννήθηκε – τὴν Νάξο – στὸ τότε ἄστυ, ποὺ ὅμως δὲν ἦταν ἰδιαίτερα μεγάλο, σὲ διάφορους Ναοὺς καταλήγοντας στὸν Ἅγ.Ἰωάννη Βουλιαγμένης ὅπου καὶ ἐτάφη. Ὁ λογοτέχνης Ἀλέξανδρος Μωραϊτίδης, μετέπειτα μοναχὸς Ἀνδρόνικος, ἀναφέρει στὸ διήγημά του “Μὲ τοῦ βορηᾶ τὰ κύματα” καὶ συγκεκριμένα στὸ “Εἰς τὴν Κυψέλην” πὼς πολλὲς φορὲς ἀγρύπνησε στὸ Παρεκκλήσιο τοῦ Κανάρη ὅταν διώχθηκαν οἱ ἀγρυπνίες ἀπὸ τὸν Προφ.Ἐλισσαῖο. Ἴσως λοιπὸν ὁ ἅγιος νὰ λειτούργησε σ’ αὐτὸ κάποιες φορὲς ἐκείνη τὴν περίοδο.

Εἴχαμε δὲ τὴν μεγάλη εὐλογία νὰ προσκυνήσουμε ἀπότμημα τοῦ ἱ.Λειψάνου του, κτῆμα τοῦ π.Φιλοθέου καὶ ἐπιτραχήλιό του, κειμήλιο τοῦ π.Παναγιώτου. Στοὺς ἀγρυπνήσαντας ἑορταστὲς τοῦ ἁγίου, οἱ περισσότεροι τῶν ὁποίων συμμετεῖχαν καὶ τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων, διανεμήθηκε μὲ τὸ ἀντίδωρο ἡ ἀρτοκλασία καὶ τὸ κόλλυβο του.