Ἐτικέττες

, , , ,

άγ.+Νικόλαος+Πλανάς,+εικόνα

Τὴν ἐρχομένη Τρίτη 1 πρὸς Τετάρτη 2 Μαρτίου

θὰ τελεσθεῖ στὸ Ἱερὸ Παρεκκλήσιο τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Κανάρη

Ἱερὰ Ἀγρυπνία

ἐπὶ τῇ μνήμῃ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Νικολάου τοῦ Πλανᾶ.

Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Ἀγρυπνίας θὰ τεθοῦν εἰς προσκύνησιν

τεμάχιο τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ Ἁγίου

καὶ ἕνα ἐκ τῶν πετραχηλίων τοῦ Ἁγίου.

Ὥρα ἔναρξης: 8:00μ.μ.

Τὴν Τετάρτη δὲν θὰ τελεσθεῖ Θεία Λειτουργία.

Ἐκ τοῦ Ἱ.Ναοῦ.