Ἐτικέττες

, ,

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

Ἅγ.Ἰωάννης Πρόδρομος, τοιχογραφία Ἱ.Ναοῦ Ἁγ.Γεωργίου Κυψέλης

Ἱερὰ Ἀγρυπνία θὰ τελεσθεῖ αὔριο βράδυ στὸ Ναό μας ἐπὶ τῇ ἑορτῇ

τῆς Α΄ καὶ Β΄ Εὑρεσεως τῆς Κεφαλῆς τοῦ Τιμίου Προδρόμου.

Ὥρα ἐνάρξεως: 8.00μ.μ.

Τὸ πρωῒ τῆς Τετάρτης δὲν θὰ τελεσθεῖ Θεία Λειτουργία.

Ἐκ τοῦ Ἱ.Ναοῦ