Ἐτικέττες

, , ,

Χθὲς Κυριακὴ 21 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε στὸν ἐνοριακό μας Ναὸ ἡ προγραμματισμένη παρουσίαση τῆς ὁμιλίας τῆς καθηγήτριας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κ.Ἰωάννας Στουφῆ – Πουλημένου στὸ πλαίσιο τῆς ἔκθεσης ποὺ διοργανώνει τὸ Μουσεῖο Μπενάκη γιὰ τὸν Φώτη Κόντογλου μὲ τίτλο “Ἀπὸ τὸν Λόγο στὴν Ἔκφραση. Μὲ ζωγραφιὲς καὶ μὲ πλουμίδια ἀπ’ τὸ χέρι τοῦ συγγραφέα”!

DSC_0001

Σκοπὸς τῆς ὁμιλίας ἦταν ἡ ξενάγηση τῶν παρισταμένων στὸ Ναό μας καὶ ἡ «γνωριμία» τους μὲ τοὺς δύο γνωστοὺς καὶ περιώνυμους ἁγιογράφους, ποὺ τὸν φιλοτέχνησαν, τὸν Δημ.Πελεκάση καὶ τὸν Φ.Κόντογλου.

DSC_0002DSC_0003

Προηγήθηκε καλωσόρισμα ἀπὸ τὸν προϊστάμενό μας π.Φιλόθεο, σύντομη παρουσίαση τοῦ ἐνοριακοῦ ἔργου καὶ στὴ συνέχεια δόθηκε ὁ λόγος στον ἐπιμελητὴ τῆς ἐκθέσεως τοῦ μουσείου καὶ ὑπεύθυνο τῆς ἐκδηλώσεως κ.Χρ.Μαργαρίτη, ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε στὴν ἐν λόγῳ δράση καὶ ἀκολούθως στὴν ὁμιλίτρια κ.Στουφῆ-Πουλημένου, ἡ ὁποία ἀναφέρθηκε στὸν «διάλογο» τῶν δύο ἁγιογράφων μέσα στὸ ἴδιο μνημεῖο, τὸν Ναό μας, καὶ παρουσίασε τὶς ξεχωριστὲς δημιουργίες τους.

DSC_0004

Ἦταν πράγματι μιὰ ὄμορφη ἐκδήλωση καὶ ἀρκετοὶ ἐνορίτες μας, ἀλλὰ καὶ ἐπισκέπτες θαύμασαν τὴν εἰκονογράφηση, συμμετεῖχαν στὸν ἐπακολουθήσαντα τὴν ὁμιλία διάλογο διατυπώνοντας ἐρωτήσεις πρὸς τὴν ὁμιλήτρια καὶ ἀπεχώρησαν μὲ τὶς καλύτερες τῶν ἐντυπώσεων.