Ἐτικέττες

, , , ,

Τὴν 19η Φεβρουαρίου ἐπὶ τῇ μνήμῃ τῆς Ὁσίας Φιλοθέης τῆς Ἀθηναίας

ἑορτάζουν τὴν προστάτιδά τους τὰ Ἐνοριακὰ Φιλόπτωχα Ταμεῖα καὶ τὰ φιλανθρωπικὰ ἱδρύματα τῆς Ἱ.Ἀρχ/πῆς Ἀθηνῶν.

Τὴν Ὁσία Φιλοθέη θὰ τιμήσει τὸ Ἐνοριακό μας Φιλόπτωχο Ταμεῖο

μὲ τὴν τέλεση Θείας Λειτουργίας στὸ Ἱ.Παρ/σιον τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου τῆς Στέγης Γερόντων

(Κεφαλληνίας 19) τὴν Παρασκευὴ 19 Φεβρουαρίου.

Κατ’ αὐτὴν θὰ τελεσθεῖ Ἀρτοκλασία ὑπὲρ τῶν Δωρητῶν, Εὐεργετῶν,

μελῶν τοῦ Δ.Σ., τοῦ προσωπικοῦ τῆς Στέγης καὶ τῶν περιθαλπομένων

καὶ Ἱερὸν Μνημόσυνον ὑπὲρ τῶν Κτιτόρων τῆς Στέγης Γερόντων.