Ἐτικέττες

, , ,

Σήμερα, 21 Ἰανουαρίου 2016 εἴχαμε τὴ μεγάλη χαρὰ νὰ ὑποδεχθοῦμε στὸ χῶρό μας τὸν Πρόεδρο Ἀρχιμ. Ἀνδρέα Σκουλίκα καὶ τὰ μέλη τοῦ Ε.Φ.Τ. τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Προφήτου Ἡλιοῦ Ῥιζουπόλεως, ἀπὸ τοὺς λίγους ναοὺς ποὺ δείχνουν τόσο ἐνδιαφέρον, ἀγάπη καὶ εὐαισθησία στὴν τρίτη ἡλικία καὶ κυρίως στὶς Στέγες Γερόντων τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς.

DSC05060DSC05061DSC05062DSC05063

Τοὺς ὑπεδέχθη ὁ Πανοσιολογιώτατος Πρόεδρος τοῦ ἡμετέρου Φιλοπτώχου, καὶ Ὑπεύθυνος τῆς Στέγης Γερόντων τοῦ Ναοῦ μας, Ἀρχιμανδρίτης Φιλόθεος Νικολάκης, ὁ ὁποῖος τοὺς συνώδευσε στὴν ἐπίσκεψή τους στοὺς τροφίμους καὶ τοὺς ἐδεξιώθη, ἐνημερώνοντάς τους γιὰ τὴν δύσκολη κατάσταση ποὺ βιώνουμε καθημερινῶς τὰ τελευταῖα χρόνια, ἐπιδεινούμενη συνεχῶς. Ὁ π. Ἀνδρέας καὶ τὰ μέλη τοῦ Ε.Φ.Τ. μᾶς ἐνίσχυσαν ἐμπράκτως μὲ τὸ ποσὸν τῶν 1.000,00€, τὸ ὁποῖον θὰ δώσει μιὰ σημαντικὴ ἀνάσα στὰ τόσα οἰκονομικὰ προβλήματα ποὺ μᾶς ἐπιβαρύνουν.
Τοὺς εὐχαριστοῦμε ἰδιαιτέρως γιὰ τὸ ἔμπρακτο ἐνδιαφέρον τους καὶ τοὺς παρακαλοῦμε νὰ προσεύχονται στὸν Κύριο νὰ μᾶς ἐνισχύει πρωτίστως Ἐκεῖνος, ἀλλὰ καὶ τοὺς διαβεβαιώνουμε ὅτι πάντοτε εἶναι εὐπρόσδεκτοι νὰ μᾶς ἐπισκέπτονται ὅποτε ἐπιθυμοῦν καὶ δύνανται.

DSC05064

Advertisements