Ἐτικέττες

, ,

Ὅπως κάθε χρόνο, ἔτσι καὶ γιὰ τὴν παροῦσα χρονιά, πρωτοβουλίᾳ τοῦ Προϊσταμένου τοῦ Ναοῦ μας, Ἀρχιμανδρίτου Φιλοθέου Νικολάκη, ὀργανώθηκε ἕνα γεῦμα πρὸς τιμὴν τῶν συνεργατῶν τοῦ Ναοῦ μας, ἀπὸ κάθε τομέα εὐθύνης (Διοίκηση, Φιλόπτωχο, Νεότητα).

DSC_0003

DSC_0004

Τὸ γεῦμα ἑτοιμάστηκε ὑπὸ τὴν ἐπίβλεψιν τῆς Προϊσταμένης τοῦ Ἱδρύματος, κ.Τσολάκη, στὴν μεγάλη τραπεζαρία στὸν ἰσόγειο χῶρο τῆς Στέγης Γερόντων καὶ εἴχαμε τὴν ἰδιαιτέρα τιμὴ νὰ παραστεῖ καὶ νὰ εὐλογήσει τὸ γεῦμα καὶ ἐν συνεχείᾳ τὴν Ἁγιοβασιλόπιττα γιὰ τὴν ἔναρξη τοῦ νέου ἐνιαυτοῦ τῆς χρηστότητος τοῦ Κυρίου μας ὁ πρώην Προϊστάμενος τοῦ Ναοῦ, πολιὸς Πρωτ. Κωνσταντῖνος Βαστάκης.

DSC_0011

Ἐν τέλει ὁ Προϊστάμενός μας, Ἀρχιμ. Φιλόθεος Νικολάκης, φιλοφρόνως εὐχαρίστησε τοὺς ἱερεῖς (καλωσορίζοντας ἐπισήμως τὸν π.Κορνήλιο, Ἀρχιμανδρίτη τῆς Μητροπόλεως Νιγηρίας τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας, ποὺ θὰ συλλειτουργεῖ μαζί μας, καθ’ ὅλην τὴν διάρκειαν τῶν σπουδῶν του στὴν Ἑλλάδα), τοὺς Ἐπιτρόπους, τὶς κυρίες τοῦ Φιλοπτώχου, τὴν Προϊσταμένη καὶ τὸ προσωπικὸ τοῦ Ἱδρύματος ποὺ δεξιώθηκαν τοὺς καλεσμένους καὶ ὅλους ὅσους προσφέρουν καὶ ἐργάζονται ἐθελοντικῶς στὸν νευραλγικὸ τομέα τῆς Νεότητας (Κατηχητές, Καθηγητὲς καὶ ἐθελοντὲς πάσης μορφῆς).

DSC_0008DSC_0009

Τέλος ἀπὸ τὸ βῆμα αὐτὸ θὰ θέλαμε νὰ εὐχαριστήσουμε τὸν Προϊστάμενο ὅλων, Ἀρχιμ. Φιλόθεο Νικολάκη, ὁ ὁποῖος ἐπαγρυπνεῖ προσευχόμενος γιὰ ὅλους μας καὶ καθοδηγεῖ «ἐν Κυρίῳ» τὸ τιμόνι τοῦ πλοίου ποὺ λέγεται «Ἐνορία τοῦ Ἁγ. Γεωργίου Κυψέλης». Εὐχόμεθα ὁ Ἅγιος Μεγαλομάρτυς Γεώργιος νὰ εὔχεται πρὸς Κύριον ὥστε τὸ Πανάγιον Πνεῦμα νὰ «λαλεῖ ἀγαθὰ ἐν τῇ καρδίᾳ» του καὶ νὰ ἐπευλογεῖ πᾶσαν ἐνέργειάν του ἐπ’ ἀγαθῷ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

DSC_0001

Advertisements