Ἐτικέττες

, , ,

Σήμερα, 6 Ἰανουαρίου 2016, μὲ τὴν χάρη τοῦ Κυρίου ἑορτάσαμε τὴν μεγάλη ἡμέρα τῆς Θεοφανείας τῆς Ἁγίας καὶ Ὑπερουσίου Τριάδος, ἡ ὁποία μὲ τὸ ”ἀπ’ αἰώνων” ἀπόκρυφον σχέδιον τῆς σωτηρίας μας εὐδόκησε νὰ κατέλθει γιὰ νὰ εὐλογήσει καὶ νὰ καθαγιάσει τὰ ὕδατα, τὸν ἀέρα, ὁρατὰ καὶ ἀόρατα καὶ κυρίως νὰ μᾶς προσκαλέσει ξανὰ κοντά Της.

Μὲ τὴν παρουσία τοῦ Κυρίου μας ποὺ πρὶν ἀπὸ λίγες μέρες τὸν εἴδαμε “βρέφος ἐσπαργανωμένον”, μὲ τὴ στεντόρεια φωνὴ τοῦ Πατρὸς ποὺ μᾶς ὑπεδείκνυε τὸν “ἀγαπητό Του Υἱό” καὶ μᾶς ἔδινε νέα ἐντολὴ -ὅπως στὸν Παράδεισο- ὑπακοῆς σ’ Αὐτὸν καὶ μόνον, καὶ μὲ τὴν εἰρηνικὴ καὶ γαλήνια ἐπιβεβαίωση τοῦ Παρακλήτου -ὁ ὁποῖος ἀναλαμβάνει τὴν ἐποχὴ τῆς Καινῆς Διαθήκης, εἴμαστε μάρτυρες τῆς θυσιαστικῆς ἀγάπης τοῦ Δημιουργοῦ γιὰ τὸ ἀχάριστο πλάσμα Του.

Εἴθε μὲ τὴν χάρη τῆς Παναγίας Τριάδος νὰ ἀνταποκριθοῦμε στὴν ἀπύθμενη αὐτὴ ἀγάπη καὶ νὰ φτάσουμε κάποια στιγμὴ νὰ Τὴν προσκυνήσουμε εἰσερχόμενοι στὴν “ἡτοιμασμένην ἡμῖν βασιλείαν”.

DSC_0001DSC_0002

DSC_0003DSC_0004DSC_0007DSC_0010DSC_0015DSC_0018DSC_0019

DSC_0023DSC_0024

Βίντεο ἀπὸ τὴν τελετὴ τοῦ Ἁγιασμοῦ τῶν ὑδάτων.