Ἐτικέττες

, , ,

Σήμερα, 18 Δεκεμβρίου 2015, ἐπεσκέφθη τὴν Στέγη μας μία τάξη Β΄ Γυμνασίου Οὐρσουλινῶν ἀποτελούμενη ἀπὸ 22 νέους μαθητές, συνοδευομένους ἀπὸ τὶς καθηγήτριές τους, κ.κ.Κοντοστάνου Ἰωάννα καὶ Μαρία Λυράκη.

DSC04993

Ἀφοῦ περιῆλθαν τοὺς ὀρόφους διασκέδασαν τοὺς τροφίμους μας μὲ ἕνα μικρὸ σκετσάκι, μὲ χοροὺς καὶ τραγούδια χριστουγεννιάτικα, εὐχόμενοι τὰ χρόνια πολλὰ καὶ λαμβάνοντας ὡς ἀντίδωρο τὴ χαρὰ καὶ τὶς εὐχὲς τῶν ἡλικιωμένων τροφίμων τῆς Στέγης μας.

DSC04996

DSC04999DSC05000DSC05001DSC05005DSC05006DSC05009DSC04997.jpg

DSC05014

Σὲ κάθε παπποῦ καὶ γιαγιὰ τὰ παιδιὰ εἶχαν ἑτοιμάσει καὶ προσέφεραν ἕνα δωράκι μὲ γλυκά καὶ κάρτες μὲ εὐχὲς μέσα ἀπὸ τὴν καθαρὴ καὶ εὐγενικὴ ψυχή τους.

DSC05016

DSC05004

Ὑπεδέχθη τὰ παιδιὰ ἐκ μέρους τοῦ Ὑπευθύνου Ἀρχιμ. Φιλοθέου, ὁ ὁποῖος εἶχε ἀνειλημμένες ὑποχρεώσεις, ὁ Οἰκον. Γεράσιμος Φακιώλας καὶ μαζὶ μὲ ἕνα ταπεινὸ κέρασμα φίλεψε τὰ παιδιὰ «λόγον ἀγαθὸν», «λόγον Κυρίου».

DSC05020DSC05022DSC05023

Εὐχαριστοῦμε τὶς καθηγήτριες καὶ τοὺς γονεῖς, ἀλλὰ κυρίως τὰ παιδιὰ γιὰ τὴν προσφορὰ ἀγάπης πρὸς τὰ ἄτομα τῆς τρίτης ἡλικίας ποὺ λαχταροῦν «ψιχία καλωσύνης καὶ στοργῆς» καὶ τοὺς εὐχόμεθα Καλὰ Χριστούγεννα, καὶ μιὰ εὐλογημένη Νέα Χρονιὰ χωρὶς πόνο, ἀρρώστιες καὶ ἀγωνίες.

DSC05028

Advertisements