Ἐτικέττες

, ,

Τὴν Κυριακὴ 20 Δεκεμβρίου 2015

καὶ ὥρα 7:00μ.μ.

στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγ.Γεωργίου Κυψέλης

θὰ λάβει χώρα ἡ Χριστουγεννιάτικη ἑορτὴ

τῶν Κατηχητικῶν τῆς Ἐνορίας μας

μὲ τίτλο:

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΗ ΣΠΗΛΙΑ.

Παρακαλοῦνται οἱ ἐνορίτες νὰ παρευρεθοῦν

τιμῶντες τὴν προσπάθεια τῶν νέων τῆς Ἐνορίας μας

καὶ τῶν συνεργατῶν τῆς Ἐνοριακῆς Νεανικῆς Ἑστίας.

Ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ