Ἐτικέττες

, , , ,

ΣΑΡΑΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2015

HMEΡΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΟΡΤΗ
Κυριακὴ 15/11 Ἁγ.Γουρία, Σαμωνᾶ καὶ Ἀβίβου
Δευτέρα 16/11 Ἁγ.Ματθαίου
Τρίτη 17/11 Ἁγ.Γρηγορίου Νεοκαισαρείας
Τετάρτη ΑΓ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 18/11 Ἁγ.Πλάτωνος
Πέμπτη ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ 19/11 Προφ.Ἀβδιοὺ
Παρασκευὴ ΑΓ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 20/11 Ἁγ.Γρηγορίου Δεκαπολίτου
Σάββατο 21/11 Τὰ Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου
Κυριακὴ 22/11 Κυρ.Θ΄ Λουκᾶ, Ἁγ.Ἀρχίππου
Δευτέρα 23/11 Ἁγ.Ἀμφιλοχίου Ἰκονίου
Τρίτη ΑΓ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 24/11 Ἁγ.Κλήμεντος Ῥώμης
Τετάρτη 25/11 Ἁγ.Αἰκατερίνης
Πέμπτη 26/11 Ἁγ.Στυλιανοῦ
Παρασκευὴ ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ 27/11 Ἁγ.Ἰακώβου Πέρσου
Σάββατο 28/11 Ὁσ.Στεφάνου τοῦ νέου
Κυριακὴ 29/11 Κυρ.ΙΓ΄ Λουκᾶ
Ἁγ.Παραμόνου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ
Δευτέρα 30/11 Ἁγ.Ἀνδρέου
Τρίτη 1/12 Προφήτου Ναοὺμ
Τετάρτη ΑΓ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 2/12 Προφ.Ἀββακοὺμ
Πέμπτη ΑΓ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 3/12 Προφ.Σοφονίου
Παρασκευὴ ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ 4/12 Ἁγ.Βαρβάρας
Σάββατο 5/12 Ἁγ.Σάββα
Κυριακὴ 6/12 Κυρ.Ι΄ Λουκᾶ
Ἁγ.Νικολάου
Δευτέρα ΑΓ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 7/12 Ἁγ.Ἀμβροσίου
Τρίτη 8/12 Ὁσ.Παταπίου
Τετάρτη 9/12 Σύλληψις Ἁγ.Ἄννης
Πέμπτη ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ 10/12 Ἁγ.Μηνᾶ καλλικελάδου
Παρασκευὴ ΑΓ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 11/12 Ὁσ.Δανιὴλ στυλίτου
Σάββατο 12/12 Ἁγ.Σπυρίδωνος
Κυριακὴ 13/12 Κυρ.Ἁγ.Προπατόρων
Ἁγ.Εὐστρατίου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ
Δευτέρα ΑΓ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 14/12 Ἁγ.Θύρσου
Τρίτη 15/12 Ἁγ.Ἐλευθερίου
Τετάρτη ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ 16/12 Προφ.Ἀγγαίου
Πέμπτη 17/12 Προφ.Δανιὴλ, Ἁγ.Τριῶν Παίδων
Παρασκευὴ ΑΓ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 18/12 Ἁγ.Σεβαστιανοῦ
Σάββατο 19/12 Ἁγ.Βονιφατίου
Κυριακὴ 20/12 Κυρ.Ἁγ.Πατέρων
Δευτέρα ΑΓ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ* 21/12 Ἁγ.Ἰουλιανῆς
Τρίτη 22/12 Ἁγ.Ἀναστασίας Φαρμακολυτρίας
Τετάρτη 23/12 Τῶν ἐν Κρήτῃ 10 Μαρτύρων
Πέμπτη 24/12 Ἁγ.Εὐγενίας
Παρασκευὴ 25/12 Ἡ Χριστοῦ Γέννησις

ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ: ἡ Θεία Λειτουργία τελεῖται στὸ Ἱ.Παρεκκλήσιο Ἁγ.Ἀποστόλων Κανάρη (πεζόδρομος Ἁγ.Ἀποστόλων)

ΑΓ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ: ἡ Θεία Λειτουργία τελεῖται στὸ Ἱ.Παρεκκλήσιο Ἁγ.Νεκταρίου στὸν 1ο ὄροφο τῆς Στέγης Γερόντων (Κεφαλληνίας 19)

Καθ’ ἑκάστη Κυριακὴ ὡς ἐπίσης καὶ κατὰ τὴν 21η Νοεμβρίου καὶ τὴν 25η Δεκεμβρίου ἡ Θεία Λειτουργία τελεῖται στὸν Ἱ.Ν.Ἁγ.Γεωργίου
καὶ στὸ Ἱ.Π.Ἁγ.Ἀποστόλων Κανάρη

Κατὰ τὶς λοιπὲς ἡμέρες ἡ Θεία Λειτουργία τελεῖται στὸν Ἐνοριακὸ Ναὸ τοῦ Ἁγ.Γεωργίου.

Advertisements