Ἐτικέττες

filotheos

Μετὰ τὸ πέρας τῶν λατρευτικῶν ἐκδηλώσεων γιὰ τὴν μνήμη τοῦ Ὁσίου Γερασίμου τοῦ ἐν Κεφαλληνίᾳ, ἑορτάσαμε μὲ Ἀγρυπνία στὸ Ἱερὸ Μετόχιο τῆς Μονῆς Πετράκη, Ἅγιος Παντελεήμων Κοκκιναρᾶ Πεντέλης, τὴν μνήμη τοῦ Ὁσίου Φιλοθέου τοῦ ἐν Ἄθῳ, πρὸς τιμὴν τοῦ ὁποίου ἑορτάζει ὁ Προϊστάμενος τοῦ Ναοῦ μας, Ἀρχιμ. Φιλόθεος Νικολάκης.

Ὅλη ἡ Ἐνορία, ἀκόμη καὶ ὅσοι δὲν μπόρεσαν νὰ παρευρεθοῦν στὴν Ἀγρυπνία εὔχονται στὸν ἄξιο καὶ ἱκανότατο Προϊστάμενό μας ἔτη πολλὰ καὶ εὐλογημένα, καρποφόρα πνευματικά πρὸς τὸ συμφέρον τὸ προσωπικό του καὶ τῶν ψυχῶν ποὺ τοῦ ἐνεπιστεύθη ὁ Κύριος. Εἴθε ἀξίως νὰ ἵσταται ἐνώπιον τοῦ ἐπιγείου Θυσιαστηρίου, θύων, εὐχόμενος, ἱλεούμενος Κύριον Παντοκράτορα “ὑπὲρ τῶν ἑαυτοῦ ἁμαρτημάτων καὶ τῶν τοῦ λαοῦ ἀγνοημάτων”!

Advertisements