Ἐτικέττες

,

5 Ὀκτωβρίου! Ἡμέρα μνήμης τῆς ὁσίας μητρὸς ἡμῶν Μεθοδίας τῆς ἐν Κιμώλῳ, τὴν ὁποία γεραίρει καὶ τιμᾷ ἡ ἐνορία μας κατέχουσα ὡς πολύτιμο θησαυρὸ τμῆμα τοῦ ἱεροῦ λειψάνου της καὶ εἰκόνα εὐμεγέθη, δωρεὰ εὐσεβοῦς ἐνορίτισσάς μας.

DSC_0224

Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας εἴχαμε τὴν τιμὴ νὰ συλλειτουργήσει μαζὶ μὲ τοὺς ἱερεῖς μας ὁ πολιὸς καὶ σεβαστὸς Πρωτ. Κωνσταντῖνος Βαστάκης, πρ. Προϊστάμενος τοῦ Ναοῦ μας, ὁ ὁποῖος καὶ πρωτοστάτησε στὴν εὐρεία διάδοση τοῦ βίου καὶ τῆς τιμῆς τῆς Ἁγίας τῆς Κιμώλου. Ἐπίσης μὲ ἀρτοκλασία ὅπως κάθε χρόνο τίμησαν τὴν Ἁγία οἱ ἐν Ἀθήναις Κιμωλιῶτες καὶ συμπροσευχήθηκαν μαζί μας στὴν Προστάτιδα Ἁγία τῆς νήσου τους.

DSC_0226DSC_0227

Στὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας, στὴν ὁποία ἔψαλε ὁ Προϊστάμενος τῆς Ἐνορίας μας, π.Φιλόθεος μὲ τὸν Πρωτοψάλτη μας Δημήτριο Μηλιώτη, ὁμίλησε γιὰ τὸ ἱστορικὸ τῆς ἁγιοκατατάξεως τῆς Ὁσίας καὶ ὁρισμένα θαύματα ποὺ καθιερώνουν στὴν συνείδηση τοῦ λαοῦ τὴν Ἁγία Μεθοδία ὡς μεσίτρια πρὸς Κύριον τὸν Θεόν.

DSC_0228

Εὐχόμεθα πρὸς ὅλους ἡ Ἁγία νὰ πρεσβεύῃ, νὰ ἁγιάζῃ καὶ νὰ καθοδηγῇ ὅλους μας πρὸς ἐργασίαν τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ.

Advertisements