Ἐτικέττες

, ,

Οἱ νέοι τῆς Ἐνορίας γιὰ μιὰ ἀκόμη χρονιὰ συγκεντρώθηκαν στὸν Ἱερὸ Ναὸ γιὰ τὴν τέλεση τοῦ Ἁγιασμοῦ, ὥστε μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Κυρίου νὰ ξεκινήσει ἡ νέα Κατηχητικὴ χρονιά. Στὸ τέλος τοῦ Ἁγιασμοῦ ὁ π.Παναγιώτης, Ὑπεύθυνος Νεότητος τῆς Ἐνορίας μας, ὁμίλησε ἐπικαίρως καὶ εὐχαρίστησε δεόντως ὅλους τοὺς συνεργάτες τοῦ κατηχητικοῦ ἔργου τῆς ἐνορίας μας, τοὺς γονεῖς καὶ τὰ παιδιὰ ποὺ προσῆλθαν. Εὐχήθηκε καλὴ χρονιὰ σὲ ὅλους καὶ δεσμεύθηκε ὅτι σύντομα θὰ ἀναρτηθεῖ στὴν ἱστοσελίδα καὶ στὸν πίνακα ἀνακοινώσεων τοῦ Ναοῦ τὸ πρόγραμμα τῶν δραστηριοτήτων τοῦ τμήματος Νεότητας.

DSC_0001DSC_0002DSC_0004DSC_0005DSC_0006DSC_0007