Ἐτικέττες

, ,

DSC_0011

Ἁγιασμὸς στὰ σχολεῖα! Μιὰ νέα σχολικὴ χρονιὰ ἀρχίζει! Οἱ πατέρες τῆς Ἐνορίας μας ἀγαπητικὰ προσφερόμενοι ἐτέλεσαν τὸν Ἁγιασμὸ καὶ εὐχήθηκαν στὰ νέα βλαστάρια μας νὰ προοδεύσουν, νὰ αὐξηθοῦν καὶ νὰ κραταιωθοῦν πνεύματι πληρούμενα σοφίας, ὥστε νὰ δίδουν χαρὰ στοὺς γονεῖς, τοὺς δασκάλους καὶ στὴν πατρίδα τους.

Ἁγιασμὸς στὸ 133ο Δημοτικὸ Σχολεῖο Ἀθηνῶν

DSC04979DSC04981DSC04986DSC04987

Ἁγιασμὸς στὸ 86ο Δημοτικὸ Σχολεῖο Ἀθηνῶν

DSC_0007DSC_0008DSC_0009

Ἁγιασμὸς στὸ 60ο Γυμνάσιο Ἀθηνῶν

DSC_0001DSC_0002DSC_0003DSC_0005

Ἁγιασμὸς στὸ 15ο Λύκειο Ἀθηνῶν

DSC_0012DSC_0013DSC_0014DSC_0015

Καλὴ καὶ εὐλογημένη χρονιὰ σὲ ὅλους!