Ἐτικέττες

,

Σήμερα, 6 Αὐγούστου, εἴχαμε τὴ μεγάλη εὐλογία νὰ ἑορτάσουμε λειτουργικῶς τὴν λαμπρὴ καὶ σωτηριώδη ἡμέρα τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ μας. Συλλειτουργός μας ὁ πολιὸς καὶ σεβαστὸς π.Ἐλευθέριος Χαβάτζας ὁ ὁποῖος ἐλάμπρυνε διὰ τῆς παρουσίας καὶ τῶν εὐχῶν του ἔτι περισσότερο τὴν ἡμέρα.

  DSC_0001

DSC_0004DSC_0006DSC_0011DSC_0015DSC_0017DSC_0022DSC_0024DSC_0026