Ἐτικέττες

, ,

Γιὰ μιὰ ἀκόμη χρονιὰ μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ φθάσαμε καὶ ἑορτάσαμε τοὺς δώδεκα Ἀποστόλους, ἐπ’ ὀνόματι τῶν ὁποίων σεμνύνεται τὸ Ἱερὸ Παρεκκλήσιο τῆς Ἐνορίας μας.
Κατὰ τὴ διάρκεια τῶν λειτουργικῶν ἐκδηλώσεων πρὸς τιμὴν τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων εἴχαμε τὴν εὐλογία νὰ παρίσταται ἐκ μέρους τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου καὶ Ποιμενάρχου μας ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ναζιανζοῦ κ.Θεοδώρητος, ὁ ὁποῖος συνοδευόμενος ἀπὸ τοὺς πατέρες ποὺ μᾶς ἐτίμησαν μὲ τὴν παρουσία τους ἐλάμπρυνε καὶ εὐλόγησε τὴν πανηγυρίζουσα σύναξή μας.

DSC_0001DSC_0004DSC_0007DSC_0009DSC_0010DSC_0013DSC_0014DSC_0015DSC_0020DSC_0021DSC_0025DSC_0026DSC_0028DSC_0032DSC_0033DSC_0034DSC_0037

Κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ Πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ, στὸ τέλος τοῦ ὁποίου ἔγινε ἡ καθιερωμένη περιφορὰ τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων ἀνὰ τὶς ὁδοὺς τῆς Ἐνορίας μας εἴχαμε καὶ τὴ μεγάλη χαρὰ νὰ μᾶς συνοδεύσει ἄγημα καὶ ἡ μπάντα τοῦ ἐνδόξου Πολεμικοῦ μας Ναυτικοῦ, τὰ ὁποῖα ἀπέδωσαν τιμὴ ἐκτὸς τῶν Ἁγίων καὶ στὴ μνήμη τοῦ ἥρωος τῆς ἐπαναστάσεως τοῦ 1821, Κωνσταντίνου Κανάρη, στὰ κτήματα τοῦ ὁποίου ἔχει θεμελιωθεῖ τὸ Παρεκκλήσιό μας.

DSC_0039DSC_0041DSC_0042DSC_0043DSC_0045DSC_0048DSC_0049DSC_0050DSC_0051DSC_0052DSC_0053DSC_0056DSC_0057DSC_0059

Τέλος κατὰ τὴ διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος κ.Θεοδώρητος ἐξεφώνησε τὸν πανηγυρικὸ λόγο μὲ θέμα τὴν ἀποστολικὴ διαδοχή, τὸ ἄσημον τῆς καταγωγῆς τῶν ἀποστόλων, τονίζοντας ὅτι ἡ ἀλήθεια ἐκ τοῦ οὐρανοῦ παρεδόθη στὴν ἀνθρωπότητα μέσῳ τῶν ἁπλῶν καὶ ταπεινῶν τῆς ἐποχῆς καὶ ἐπικαίρως γιὰ τὴν κρίσιμη κατάσταση ποὺ βιώνουμε σήμερα ὄχι μόνο οἰκονομικῶς ἀλλὰ καὶ πνευματικῶς.

DSC_0062DSC_0063DSC_0064DSC_0066DSC_0068DSC_0069DSC_0071DSC_0074DSC_0076DSC_0078DSC_0080DSC_0081DSC_0082

Εὐχόμαστε σὲ ὅλους τοὺς ἐνορίτες, τοὺς προσκυνητές, τοὺς ἀξιωματικοὺς καὶ ἁπλοὺς ὁπλίτες τοῦ Πολεμικοῦ μας Ναυτικοῦ, τοὺς χριστιανούς, κληρικοὺς καὶ λαϊκοὺς οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι ὡς πατέρες καὶ διδάσκαλοι τῆς οἰκουμένης νὰ τείνουν εὐήκοον οὖς στὶς θλίψεις καὶ τὶς ἀνάγκες μας καὶ νὰ γίνουν διαπύρσιοι πρεσβευτές μας πρὸς Κύριον Παντοκράτορα.