Ἐτικέττες

, ,

Σήμερα, 26 Μαΐου 2015, εἴχαμε τὴ μεγάλη χαρὰ νὰ ἐπισκεφθεῖ τὴ Στέγη μας ἕνα τμῆμα τῆς Στ΄ Δημοτικοῦ τοῦ Λεοντείου Λυκείου Πατησίων, συνοδευόμενο ὑπὸ δύο δασκάλων τους, τοὺς κ.κ. Ἀντωνία Ζαλώνη καὶ Νικόλαο Μανιάτη.

 DSC04956DSC04958DSC04959

Μετὰ τὸ καθιερωμένο κέρασμα καὶ τὴν ὑποδοχὴ τῶν παιδιῶν καὶ τῶν δασκάλων τους ὑπὸ τοῦ, ἐκ τῶν ἐφημερίων τοῦ Ναοῦ μας, π.Γερασίμου, ὁ ὁποῖος τοὺς ὁμίλησε ὄχι μόνο γιὰ τὸ ἔργο ποὺ ἐπιτελεῖ ἡ Ἐνορία μας μέσῳ τῆς Στέγης, ἀλλὰ καὶ ψυχωφελῶς γιὰ τὴν πορεία τους ὡς χριστιανοί, τὰ παιδιὰ ξεναγήθηκαν εἰς τοὺς ὀρόφους, ὅπου ἐβίωσαν γιὰ λίγο τὴν σκληρὴ καθημερινότητα ποὺ ζοῦν οἱ ἀνήμποροι -ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον- τρόφιμοι τοῦ Ἱδρύματός μας. Παρόλη τὴν τιτάνια προσπάθεια τοῦ προσωπικοῦ γιὰ τὴν ἀνακούφιση τοῦ πόνου τῶν ἐνοίκων τῆς Στέγης μας, οἱ τρόφιμοί μας νοσταλγοῦν τὶς παλιὲς καλὲς ἐποχές, ὅπου κι ἐκεῖνοι ἦσαν αὐτοεξυπηρετούμενοι καὶ κάλυπταν τὶς ἀνάγκες ὁλοκλήρων οἰκογενειῶν. Ἡ ἀγάπη ὅπως εἶπε σοφῶς ὁ π.Γεράσιμος, ὡς τὸ μοναδικὸ γνώρισμα καὶ κριτήριο τοῦ Χριστιανοῦ, εἶναι τὸ μόνο γιατρικὸ ποὺ ἀπαλύνει αὐτὸν τὸν πόνο καὶ μᾶς χαρίζει ἀπέραντη χαρὰ καὶ ἱκανοποίηση, μιᾶς καὶ στὸ πρόσωπο τοῦ ἄλλου βοηθήσαμε τὸν ἴδιο τὸν Κύριο.

DSC04961DSC04963DSC04964DSC04966

Στὸ τέλος τῆς ἐπισκέψεώς τους τὰ παιδιὰ μᾶς παρέδωσαν τὸ ποσὸν τῶν 200,00€ ἀπὸ τὸν κουμπαρὰ τῆς τάξεώς τους, χρήματα καὶ κυρίως κίνηση ποὺ συγκινοῦν καὶ ἐνισχύουν ὅλους μας στὸ δύσκολο δρόμο τῆς ὑπηρεσίας τοῦ πονεμένου συνανθρώπου μας.

DSC04975DSC04978

Εὐχαριστοῦμε ἰδιαιτέρως τὴν Διοίκηση τοῦ Σχολείου, τοὺς δασκάλους, τοὺς γονεῖς καὶ τὰ παιδιὰ γιὰ τὴν ἔμπρακτη εὐαισθησία ποὺ ἐπέδειξαν, ἐνθυμούμενοι τὴν τρίτη ἡλικία, ποὺ ἔχει ἀνάγκη τὸ χαμόγελο καὶ τὴ ζωντάνια τῶν νέων.

DSC04969DSC04967