Ἐτικέττες

, ,

Τὸ Σάββατο 25 Ἀπριλίου τὸ ἀπόγευμα, ὅπως εἶχε ἀνακοινωθεῖ, στὴν αἴθουσα ἐκδηλώσεων τοῦ Ἱδρύματος τῆς Ἐνορίας μας ἔλαβε χώρα ἡ φιλανθρωπικὴ ἐκδήλωση, ἕνα ἀπογευματινὸ τσάϊ, μὲ σκοπὸ τὴν ἐνίσχυση τῆς χειμαζομένης Στέγης Γερόντων.

DSC_0002DSC_0003DSC_0004DSC_0005DSC_0006DSC_0007

Ἡ συμμετοχὴ τῶν ἐνοριτῶν μας ὑπῆρξε μεγάλη καὶ ἡ ἀτμόσφαιρα στὴν ἐκδήλωση συγκινητικὴ καὶ ζεστή, πλαισιωμένη ἀπὸ τοὺς ἤχους τῆς παραδοσιακῆς μικρασιατικῆς μουσικῆς, ποὺ τόσο δεξιοτεχνικὰ ἀπέδωσαν οἱ κ.κ. Παναγιώτης Κουτρᾶκος, Ἐλευθέριος Ἀθανασόπουλος καὶ Ἰωάννης Βακρατσῆς.

DSC_0001

Τὸ ποσὸν ποὺ συγκεντρώθηκε ἀπὸ τὶς προσκλήσεις καὶ τὴ λαχειοφόρο ἀγορὰ ἄγγιξε γιὰ ἐφέτος τὰ 1.628,00€, ποσὸν τόσο πολύτιμο γιὰ τὴν ἐνίσχυση τοῦ Ταμείου τῆς Στέγης Γερόντων ποὺ στενάζει πραγματικὰ κάτω ἀπὸ τὴν ἀφόρητη πίεση τῶν συνεχῶς αὐξανομένων οἰκονομικῶν ἀναγκῶν.

DSC_0008

Στὸ τέλος τῆς ἐκδηλώσεως μοιράστηκε στοὺς συμμετέχοντας ἀπὸ ἕνα βιβλίο μὲ τίτλο ‘’Ἡ ἐπὶ τοῦ Ὄρους Ὁμιλία’’ τοῦ γιατροῦ Ἀριστομένους Δεληβάνη, ὁ ὁποῖος τὰ εἶχε δωρήσει γιὰ τὸ Ἵδρυμα.

DSC_0009DSC_0010DSC_0011

Στὸ τέλος τῆς ἐκδηλώσεως ὁ Προϊστάμενος τοῦ Ναοῦ καὶ Ὑπεύθυνος τῆς Στέγης, Ἀρχιμ. Φιλόθεος Νικολάκης, συνεχάρη καὶ εὐχαρίστησε θερμῶς ὅλους ὅσοι φιλοτίμως ἐργάσθηκαν γιὰ τὴν ὀργάνωση καὶ πραγματοποίηση αὐτῆς τῆς ἐκδηλώσεως. Ἐξέφρασε τὴν εὐγνωμοσύνη του σὲ ὅλους ὅσοι συμμετεῖχαν -ἂν καὶ σὲ χαλεποὺς οἰκονομικὰ καιροὺς- μὲ τὸν ὀβολό τους, μὲ τὴν ἑτοιμασία καὶ προσφορὰ τῶν δώρων γιὰ τὴ λαχειοφόρο καὶ τὴν παρουσία τους πρὸς ἐνίσχυση τῆς Στέγης μας. Εὐχήθηκε ὁ Ἅγιος νὰ σκέπει καὶ νὰ ἁγιάζει πάντας, χαρίζοντάς στὴν Ἐνορία καὶ τὴ Στέγη Του κάθετι ἀναγκαῖον καὶ ἐπιθυμητόν.