Γιὰ μιὰ ἀκόμη χρονιὰ μὲ τὴ χάρη τοῦ Κυρίου φθάσαμε στὸ τέλος τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος καὶ εἴμαστε πρὸ τῶν θυρῶν τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου. Γιὰ ἐφέτος ὑπῆρξε ἰδιαιτέρως μεγάλη προσέλευση πιστῶν ἐνοριτῶν μας καὶ στὸν κεντρικὸ ναό, ἀλλὰ καὶ στὸ παρεκκλήσιο, δίνοντας μιὰ νότα αἰσιοδοξίας γιὰ τὴν στροφὴ τοῦ λαοῦ μας στὴ μοναδικὴ Ἐλπίδα τοῦ κόσμου ὅλου, τὸ Σταυρωθέντα δι’ ἡμῶν καὶ Ἀναστάντα Κύριο.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ

IMG_0561IMG_0597

IMG_0616

DSC_0027 DSC_0028 DSC_0029 DSC_0030 DSC_0033 DSC_0034 DSC_0035 DSC_0038 DSC_0039 DSC_0040 DSC_0042 DSC_0043 DSC_0045 DSC_0046 DSC_0047 DSC_0048 DSC_0049 DSC_0050 DSC_0052 DSC_0053

IMG_0636 IMG_0639IMG_0644IMG_0663IMG_0665 IMG_0666 IMG_0673 IMG_0674IMG_0677 IMG_0678 IMG_0679 IMG_0682 IMG_0683 IMG_0687 IMG_0689IMG_0699 IMG_0700 IMG_0701 IMG_0704 IMG_0705 IMG_0713 IMG_0715DSC_0082 DSC_0085 DSC_0088 DSC_0090 DSC_0092 DSC_0093 DSC_0094 DSC_0097 DSC_0098 DSC_0099 DSC_0100 DSC_0101 DSC_0103 DSC_0104 DSC_0107

Ι.ΠΑΡ. ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΝΑΡΗ

DSC_0002 DSC_0003 DSC_0007 DSC_0011 DSC_0012 DSC_0058 DSC_0059 DSC_0061 DSC_0064 DSC_0065 DSC_0066 DSC_0067 DSC_0068 DSC_0069 DSC_0072 DSC_0073 DSC_0074 DSC_0079 DSC_0080

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ!!!!

Advertisements