Ἐτικέττες

ΤὴνπροσεχῆΤετάρτη1ηἈπριλίουθὰτελεσθεῖστὸΝαόμας

ἡ Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγ.Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου.

Ὥρα ἐνάρξεως: 6.00μ.μ.

1

Advertisements