Ἐτικέττες

Ἀκολουθοῦν φωτογραφίες ἀπὸ τὴ Θεία Λειτουργία τῆς Α΄Κυριακῆς τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας, στὴν Ἐνορία μας κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ὁποίας εἴχαμε τὴν μεγάλη εὐλογία νὰ συλλειτουργήσουμε μὲ τὸν πολιὸ π. Ἐλευθέριο Χαβάτζα, πατέρα τοῦ συνεφημερίου μας, π.Παναγιώτου καὶ νὰ προσκυνήσουμε τὸ πετραχηλάκι τοῦ Ἁγίου Νικολάου τοῦ Πλανᾶ, τοῦ ὁποίου ἡ ἑορτὴ, ἐντολῇ τῆς Ἱ.Συνόδου, ὅταν συμπίπτει μὲ καθημερινὴ-πλὴν Σαββατοκύριακου- τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, μετατίθεται στὴν πρώτη Κυριακὴ τοῦ Μαρτίου.

DSC_0001DSC_0003DSC_0006DSC_0008DSC_0009DSC_0012DSC_0013DSC_0014DSC_0015DSC_0022DSC_0023DSC_0028DSC_0031DSC_0035DSC_0042