Ἐτικέττες

Σήμερα, 19 Φεβρουαρίου, ἡμέρα ποὺ ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία γεραίρει τὴν μνήμη τῆς Ὁσιομάρτυρος Φιλοθέης τῆς Ἀθηναίας, προστάτιδος τοῦ φιλανθρωπικοῦ ἔργου τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, τιμήσαμε τὴν Μητερούλα τῶν φτωχῶν μὲ Πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία.

DSC_0007

Τὴν Θεία Λειτουργία ἐτέλεσε ὁ π.Παναγιώτης Χαβάτζας καὶ οἱ ὑπόλοιποι Ἱερεῖς τοῦ Ναοῦ μας διηκόνησαν στὸ Ψαλτήρι ἢ τὸ Ἱερό.

DSC_0009

DSC_0018

Εὐλογήθηκε ἡ Ἀρτοκλασία ὑπὲρ ὑγείας τῶν μελῶν τοῦ Ε.Φ.Τ., τῶν δωρητῶν, εὐεργετῶν, ἐργαζομένων καὶ τροφίμων τῆς Στέγης Γερόντων καὶ στὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας τὰ κόλλυβα ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῶν ἀειμνήστων κτιτόρων, δωρητῶν, εὐεργετῶν, διακονούντων καὶ διακονησάντων ἐν τῷ Ἱδρύματι ἡμῶν.

DSC_0004DSC_0005DSC_0006DSC_0014DSC_0015DSC_0016

Στὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁμίλησε ἐπικαίρως ὁ Προϊστάμενος τοῦ Ναοῦ μας καὶ τοῦ Ε.Φ.Τ., Ἀρχιμ. Φιλόθεος Νικολάκης καὶ εὐχήθηκε σὲ ὅλους τὰ δέοντα.

DSC_0017

Εὐχόμαστε ἡ Ὁσία Φιλοθέη νὰ πρεσβεύει πρὸς Κύριον νὰ χαρίζει ὑγεία σὲ ὅλους, τὴν χάριν καὶ τὸ ἔλεός Του πλούσιο στοὺς «μεμνημένους τῶν πενήτων καὶ πάντων τῶν ἐν ἀνάγκαις». Τέλος σὲ ὅλη τὴν ἐνορία νὰ χαρίζει ὁ Κύριος ὁ Θεὸς δι’ εὐχῶν τῆς Ὁσίας Μητρὸς ἡμῶν Φιλοθέης πρόοδον οἰκογενειακὴν καὶ προσωπικήν.

Advertisements