Ἐτικέττες

,

1Τὴν Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου

θὰ τελεσθεῖ στὸν Ἱ.Ν.Ἁγ.Γεωργίου Κυψέλης

τὸ Ἱερὸν Μυστήριον τοῦ Εὐχελαίου

ἐπὶ τῇ ἐνάρξει τῆς Μ.Τεσσαρακοστῆς.

Ὥρα ἐνάρξεως: 5:00μ.μ.

Ἐκ τοῦ Ἱ.Ναοῦ

Advertisements