Ἐτικέττες

, ,

ΟΣΙΑ ΦΙΛΟΘΕΗ

Τὴν 19η Φεβρουαρίου, ἐπὶ τῇ μνήμῃ τῆς Ὁσ.Φιλοθέης τῆς Ἀθηναίας, ἑορτάζουν τὴν προστάτιδά τους τὰ φιλανθρωπικὰ Ἱδρύματα καὶ τὰ Ἐνοριακὰ Φιλόπτωχα Ταμεία τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.

       Τὴν Ὁσ.Φιλοθέη θὰ τιμήσει τὸ Ἐνοριακό μας Φιλόπτωχο Ταμεῖο μὲ τὴν τέλεση Θείας Λειτουργίας στό Ἱ.Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγ.Νεκταρίου τῆς Στέγης Γερόντων (Κεφαλληνίας 19) τὴν Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου. Κατ’ αὐτὴν θὰ τελεσθεῖ Ἀρτοκλασία ὑπὲρ τῶν Δωρητῶν, Εὐεργετῶν, τῶν μελῶν τοῦ Δ.Σ., τοῦ Προσωπικοῦ τῆς Στέγης καὶ τῶν περιθαλπομένων καὶ Ἱ.Μνημόσυνο ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῶν Κτιτόρων τῆς Στέγης Γερόντων.

Ἐκ τοῦ Ἐ.Φ.Τ.

Advertisements