Ἐτικέττες

DSC04926

Τὴν Πέμπτη, 29 Ἰανουαρίου ἐπεσκέφθησαν τὴ Στέγη μας μιὰ τάξη τῆς Γ΄ Γυμνασίου τοῦ Λεοντείου Λυκείου Πατησίων συνοδευόμενοι ὑπὸ δύο καθηγητριῶν τους, τῶν κ.κ.Εἰρήνης Κουτρέτση καὶ Εἰρήνης Κατσάνη.

DSC04923

Ἀφοῦ τοὺς προσφέραμε ἕνα μικρὸ κέρασμα, δεχθήκαμε τὴν πλουσίαν ἀγάπη τους, ὑπὸ τὴν μορφὴν διαφόρων τροφίμων, ποὺ θὰ χρησιμεύσουν γιὰ τὰ γεύματα τῶν ἀπόρων τῆς Ἐνορίας μας. Τοὺς ὑπεδέχθη ὁ π.Φιλόθεος, Προϊστάμενος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καὶ Ὑπεύθυνος τῆς Στέγης Γερόντων καὶ τοὺς ὁμίλησε γιὰ τὴν ἀξία τῆς προσφορᾶς καὶ τὴν ἔμφυτη ἀνάγκη τῆς συμβίωσης καὶ τῆς ἀλληλεγγύης μὲ τὸν συνάνθρωπο.

DSC04918DSC04919DSC04921DSC04924

Ἀνέβηκαν στοὺς ὀρόφους καὶ μίλησαν μὲ τὶς κυρίες ποὺ διαμένους στὴ Στέγη μας καὶ πῆραν εὐχὲς καὶ συμβουλὲς γιὰ τὴ μετέπειτα ζωή τους.

DSC04927DSC04928

Εὐχαριστοῦμε ἰδιαιτέρως γιὰ τὴν εὐαισθησία τῶν ἐπισκεπτῶν μας καὶ γιὰ τὴ γενναιόδωρη προσφορά τους καὶ εὐχόμαστε ὁ Κύριος νὰ τοὺς χαρίζει καλὴν πρόοδο σχολική, κοινωνικὴ καὶ πνευματική.

Advertisements