Ἐτικέττες

,

ΟΣ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑ Ι.ΝΑΟΥ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΨΕΛΗΣ ΧΕΙΡ ΔΗΜ.ΠΕΛΕΚΑΣΗ

ΟΣ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ
ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑ Ι.ΝΑΟΥ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΨΕΛΗΣ
ΧΕΙΡ ΔΗΜ.ΠΕΛΕΚΑΣΗ

Τὴν προσεχῆ Παρασκευὴ 16 πρὸς Σάββατο 17 Ἰανουαρίου

θὰ τελεσθεῖ Ἱ.Ἀγρυπνία στὸ Ναό μας

ἐπὶ τῇ μνήμῃ τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου.

Ὥρα ἐνάρξεως: 8.00μ.μ.

Τὸ πρωὶ τοῦ Σαββάτου ΔΕΝ θὰ τελεσθεῖ Θεία Λειτουργία.

Advertisements