Ἐτικέττες

Σήμερα, Παρασκευή 9 Ἰανουαρίου, μᾶς ἐπισκέφθηκαν ὁ Ὑπεύθυνος Ἱερέας τοῦ Φιλοπτώχου μαζὶ μὲ μέλη τοῦ Δ.Σ. τοῦ Ε.Φ.Τ. τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Προφήτου Ἠλιοῦ Ῥιζουπόλεως, ὅπως κάθε χρόνο, γιὰ νὰ μᾶς εὐχηθοῦν γιὰ τὶς ἑορτὲς καὶ μὲ μεγάλη ἀγάπη νὰ μᾶς ἐνισχύσουν ὄχι μόνο διὰ τῆς παρουσίας τους ἀλλὰ καὶ πρακτικῶς.

DSC04829

Κατέθεσαν τὸ σημαντικὸν ποσὸν τῶν 600,00€ ποὺ ἦρθε σὲ μιὰ δύσκολη στιγμὴ γιὰ τὸ Ἵδρυμά μας, τὸ ὁποῖο ἐδῶ καὶ χρόνια ἀγωνίζεται καὶ ἐπιβιώνει μόνο διὰ τοῦ ἐλέους τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ διὰ πρεσβειῶν τοῦ ἐφόρου καὶ προστάτου μας Μεγαλομάρτυρος καὶ Τροπαιοφόρυ Γεωργίου.

Εὐχαριστοῦμε ἰδιαιτέρως τὸν π.Ἀνδρέα Σκουλίκα καὶ τὶς κυρίες ποὺ μᾶς ἐνθυμοῦνται καὶ μᾶς ἐνισχύουν. Παρακαλοῦμε νὰ εὔχονται ὅπως ὁ Κύριος συνεχίζει νὰ ἐπιδαψιλεύει τὸ ἔλεός του ἐφ’ ἡμᾶς.