Ἐτικέττες

,

ΜΕΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Τοιχογραφία Ἱ.Ναοῦ Ἁγ.Γεωργίου Κυψέλης Χεὶρ Δημ.Πελεκάση

ΜΕΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Τοιχογραφία Ἱ.Ναοῦ Ἁγ.Γεωργίου Κυψέλης
Χεὶρ Δημ.Πελεκάση

Ἀνήμερα τῆς Πρωτοχρονιᾶς θὰ τελεσθεῖ ὁ Ὄρθρος καὶ ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου στὸν Ἐνοριακό μας Ναὸ καθὼς ἐπίσης καὶ στὸ Παρεκκλήσιο τῶν Ἁγ.Ἀποστόλων Κανάρη. Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας θὰ τελεσθεῖ ἡ Δοξολογία ἐπὶ τῷ νέῳ ἔτει καὶ ἐν συνεχείᾳ θὰ εὐλογηθοῦν οἱ Ἁγιοβασιλόπιττες γιὰ τοὺς ἐνορίτες μας.

Μετὰ τὸ τέλος τῶν Θείων Λειτουργιῶν οἱ Ἱερεῖς μας θὰ εὐλογήσουν τὴν Ἁγιοβασιλόπιττα τῆς Στέγης Γερόντων στὸ 4ο ὄροφο παρουσίᾳ τῶν δυναμένων νὰ παραστοῦν περιθαλπομένων γερόντων καὶ γεροντισσῶν, παρισταμένων συγγενῶν, τοῦ ἐργαζομένου προσωπικοῦ, τῶν μελῶν τοῦ Δ.Σ. τοῦ Ἐνοριακοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου καὶ ὅσων ἀπὸ τοὺς ἐνορίτες μας θὰ παρευρεθοῦν.

Οἱ Ἱερεῖς μας, τὸ Ἐκκλησιαστικὸ Συμβούλιο, τὰ μέλη τοῦ Ἐνοριακοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου, οἱ ἐργαζόμενοι καὶ οἱ ἐθελοντές, εὔχονται σὲ ὅλους ὁ ἐλεήμων Κύριός μας νὰ στηρίζει, ἐνδυναμώνει, ἐνισχύει, εὐλογεῖ, φωτίζει καὶ ἁγιάζει ὅλους τοὺς ἐνορίτες μας καὶ νὰ φέρει στὸ φῶς τῆς ἀληθείας Του “πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον” κατὰ τὸ νέον ἔτος 2015.

Advertisements