Ἐτικέττες

Σήμερα, μέσα στὴν εὐλογημένη καὶ κατανυκτικὴ ἀτμόσφαιρα τοῦ Ναοῦ μας, παρακολουθήσαμε μὲ δέος τὴν συγκινητικὴ Χριστουγεννιάτικη ἑορτὴ ποὺ ἑτοίμασαν τὰ παιδιὰ τοῦ Κατηχητικοῦ ὑπὸ τὴν ἐπίβλεψη καὶ σοφὴ καθοδήγηση τοῦ π.Παναγιώτου, τῆς πρεσβυτέρας του καὶ τῶν ὑπολοίπων συνεργατῶν τους.

Ἡ γιορτὴ τῶν παιδιῶν μας ξεκίνησε ἀμέσως μετὰ τὸν Ἑσπερινὸ τῆς Κυριακῆς καὶ μᾶς καθήλωσε μὲ τὴν ἐμπνευσμένη ἀνάγνωση τοῦ κειμένου ἑνὸς ῥώσου ἁγιογράφου γιὰ τὴ θεολογικὴ ἑρμηνεία τῆς Εἰκόνος τῆς Γεννήσεως, πλαισιωμένη ἀπὸ τὴν συγκλονιστικὴ ἀπόδοση ὕμνων τῆς ἐκκλησίας μας, ἀπὸ τοὺς ἱεροψάλτες τοῦ Ναοῦ μας κ.Παναγιώτη Κουτρᾶκο καὶ Ἐλευθέριο Ἀθανασόπουλο.  Συνεχίστηκε μὲ τὴν ἑρμηνεία διαφόρων τραγουδιῶν καὶ τὴν ἀπαγγελία ποιημάτων ἀφιερωμένων στὴ μεγάλη Δεσποτικὴ ἑορτὴ τῶν Χριστουγέννων καὶ τέλος παρακολουθήσαμε τὴ διδακτικὴ ἱστορία τοῦ Μπαρμπα-Πανόφ, ὁ ὁποῖος κατάφερε νὰ διακονήσει καὶ νὰ βοηθήσει τὸν Κύριο στὸ πρόσωπο διαφόρων ἀναγκεμένων ἀδελφῶν Του. Φεύγοντας λοιπὸν ἀπὸ αὐτὴ τὴν συνάντησή μας ὅλοι μας θὰ πρέπει νὰ κρατήσουμε βαθιὰ μέσα στὴν καρδιά μας τὸ μήνυμα ὅτι ὁ Κύριος σαρκώθηκε στὴ γῆ γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ κάθενός μας χωριστά καὶ τὴν μόνη ἀνταπόδοση ποὺ γυρεύει ἀπὸ ὅλους μας εἶναι νὰ προσφέρουμε ἁπλόχερα γύρω μας ἔστω καὶ ἀμυδρὰ ψήγματα αὐτῆς τῆς ἀγάπης στὶς εἰκόνες Του ποὺ μᾶς περιβάλλουν.

DSC_0006DSC_0010DSC_0012DSC_0014DSC_0016 DSC_0021DSC_0027DSC_0028DSC_0036DSC_0043DSC_0048DSC_0049DSC_0054DSC_0056DSC_0058

Θὰ θέλαμε γιὰ μιὰ ἀκόμα φορὰ νὰ ἐκφράσουμε τὰ συγχαρητήριά μας κυρίως στὰ παιδιά ποὺ ἔλαβαν μέρος, στοὺς ἱεροψάλτες μας ποὺ πλαισίωσαν καὶ μουσικὰ καὶ ψαλτικὰ τὴν γιορτούλα μας, τὴν πρεσβυτέρα Μαρία Χαβάτζα ποὺ ὀργάνωσε τόσο ὑποδειγματικὰ τὴν προσπάθεια αὐτή, τὸν π.Παναγιώτη Χαβάτζα ποὺ εἶναι ὁ κυρίως Ὑπεύθυνος τῆς Νεότητας στὸ Ναό μας, καὶ πάνω ἀπὸ ὅλους τὸν ἔχοντα τὸ «γενικὸν πρόσταγμα» στὸ Ναό, τὸν π.Φιλόθεο Νικολάκη, ποὺ ἐνισχύει καὶ διευκολύνει πάντοτε τὸ ἔργο τῆς Ε.Ν.Ε. στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγ.Γεωργίου Κυψέλης.

Καλὰ καὶ εὐλογημένα Χριστούγεννα σὲ ὅλους!!!

Advertisements