Ἐτικέττες

Ὅπως κάθε χρόνο, ὁμοίως καὶ ἐφέτος ἀξιωθήκαμε νὰ πανηγυρίσουμε τὴν πανένδοξον μνήμην τῆς Μεγαλοπαρθενομάρτυρος Βαρβάρας τῆς θαυματουργοῦ κατὰ τὴν ὁποίαν πολλοὶ ἐνορίτες μας τὴν τίμησαν μὲ τὴν παρουσία καὶ συμπροσευχή τους στὸ μικρὸ καὶ ἁγιασμένο παρεκκλήσι τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων τοῦ Κανάρη, ὅπου ὑπάρχει θαυματουργὸς εἰκόνα της.

DSC_0003DSC_0004DSC_0005DSC_0007DSC_0008DSC_0009DSC_0012DSC_0014DSC_0016DSC_0019DSC_0023DSC_0024DSC_0025DSC_0027DSC_0029DSC_0031

DSC_0034DSC_0035

Κατὰ τὴν ἑορτὴ ὁμίλησαν ἐπικαίρως τὴν παραμονὴ στὸν Ἑσπερινὸ ὁ π.Νικόλαος Χομπιτάκης μὲ θέμα τὴν ἀγγελικὴ δόξα τῶν μαρτύρων καὶ τὴν ἐπιτακτικὴ ἀνάγκη νὰ ἀναδειχθοῦν καὶ σήμερα ἅγιοι καὶ μάρτυρες, ἐνῷ ἀνήμερα κατὰ τὴ Θεία Λειτουργία ὁμίλησε ὁ π.Παναγιώτης Χαβάτζας μὲ θέμα τὴν ἀναγκαιότητα νὰ ἀγαπήσουμε πρῶτα τὸν Χριστὸ γιὰ νὰ ἀγαπήσουμε σωστὰ τοὺς συγγενεῖς, τοὺς οἰκιακοὺς καὶ τοὺς γύρω μας.

DSC_0001DSC_0030

Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας διαβάστηκε τὸ κόλλυβο ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῶν κτιτόρων τοῦ Παρεκκλησίου μας, Κωνσταντίνου καὶ Δεσποίνης Κανάρη καὶ ἀκολούθησε ἡ περιφορὰ τῆς εἰκόνας τῆς Ἁγίας καὶ τὸ ἀπόγευμα μὲ τὸν μεθέορτο Ἑσπερινὸ καὶ τὴν Ἱ.Παράκληση τῆς Ἁγίας Βαρβάρας θὰ ὁλοκληρωθεῖ ὁ ἑορταστικὸς κύκλος γιὰ τὴ Μεγαλομάρτυρα.

DSC_0033DSC_0036

DSC_0038DSC_0039DSC_0040DSC_0041DSC_0042DSC_0045DSC_0046DSC_0047DSC_0050

Εὐχόμαστε γιὰ μιὰν ἀκόμα φορὰ ὁ Κύριος διὰ πρεσβειῶν τῆς Ἁγίας Βαρβάρας καὶ πάντων τῶν Ἁγίων νὰ μᾶς ἀξιώσει νὰ προσκυνήσουμε ἐν καθαρῷ πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ τὸν Σαρκωθέντα γιὰ χάρη μας.

DSC_0021