Ἐτικέττες

,

Ποιὰ ἡ σχέση μεταξὺ Εἰσοδίων καὶ Χριστουγέννων;

Τὰ εἰσόδια τῆς Θεοτόκου εἶναι ἡ ἑορτὴ τῆς εἰσόδου μας στὴν Ἐκκλησία, στὰ ἅγια τῶν ἁγίων, ὅπου εἰσοδεύουμε καθαγιαζόμενοι, γιὰ νὰ τραφοῦμε μὲ οὐράνιο ἄρτο, ὥστε νὰ τέξουμε Θεὸν ἐντός μας. Εἶναι ἑορτὴ πρῶτον θεολογικὴ καὶ μὲ πνευματικὸ νόημα. Μᾶς εἰσάγει στὴν ἑορταστικὴ προεόρτια ἀτμόσφαιρα τῶν Χριστουγέννων.

Ἡ Θεοτόκος Μαριὰμ προσφέρεται ἀπὸ νήπιο στὸν Ναὸ γιὰ νὰ κατοικήσει στὰ Ἅγια τῶν Ἁγίων καὶ νὰ προετοιμαστεῖ ἐν μυστηρίοις καὶ θέᾳ Θεοῦ, μακρὰν τῶν θορύβων τοῦ κόσμου καὶ νὰ προαγιαστεῖ γιὰ νὰ γίνει δοχεῖο ἄξιο τοῦ Ἀχωρήτου Θεοῦ. (π.Παντελεήμων Κροῦσκος)