Ἐτικέττες

,

Ὅπως εἶχε ἀνακοινωθεῖ τὴν Τετάρτη τὸ ἀπόγευμα στὶς 5:00μ.μ. τελέσθηκε στὸν Ἱ.Ν.Ἁγ.Γεωργίου τὸ Μυστήριον τοῦ Εὐχελαίου ἐν ὄψει τῆς Σαρακοστῆς τῶν Χριστουγέννων, προκειμένου μὲ τὴν εὐλογία τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ τὸ ἔλεος τοῦ Κυρίου νὰ πορευθοῦμε ἀγωνιζόμενοι καὶ νικηφόροι νὰ προσκυνήσουμε τὸν τεχθέντα Βασιλέα τοῦ σύμπαντος, ποὺ ἐσαρκώθη ἐν τῇ ἀχράντῳ κοιλίᾳ τῆς Ἀειπαρθένου γιὰ τὴ σωτηρία μας.

DSC_0035

Μεγάλη εὐλογία καὶ χαρὰ ὑπῆρξε ἡ παρουσία -καὶ ἡ συμμετοχὴ στὸ Μυστήριο- τοῦ π.Κωνσταντίνου Βαστάκη, πρ. Προϊσταμένου τοῦ Ναοῦ μας, ὁ ὁποῖος ἀδιαλείπτως εὔχεται καὶ προσεύχεται γιὰ τὰ τέκνα ποὺ τοῦ χάρισε ὁ Κύριος διὰ τῆς τοποθετήσεώς του στὸ Ναό μας. Ἀκόμα καὶ μὲ ἐπιβαρυμένη ὑγεία συμπαρίσταται καὶ ἐνισχύει τοὺς νέους Ἱερεῖς ποὺ προσπαθοῦν νὰ ἀκολουθήσουν τὰ βήματά του στὴν ἀνύστακτη ἱερατική του διακονία καὶ τὴν ἀγαθὴ μνήμη ποὺ ἀκόμα καὶ σήμερα συνοδεύει τὴν παρουσία του κοντά μας. Εὐχόμαστε ὁ Κύριος νὰ τοῦ χαρίζει χρόνια πολλὰ γιὰ νὰ τὸν ἔχουμε ὡς παράδειγμα πρὸς μίμησιν, ὡς διάπυρο εὐχέτη πρὸς Κύριον καὶ σοφὸ καθοδηγητῆ πρὸς τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ.

DSC_0029DSC_0030DSC_0031DSC_0036DSC_0037DSC_0038DSC_0039DSC_0040

Τέλος θὰ θέλαμε νὰ εὐχηθοῦμε σὲ ὅλους καλὴ καὶ εὐλογημένη Σαρακοστή!