Ἐτικέττες

ευχελαιο

Τὴν Τετάρτη 19 Νοεμβρίου θὰ τελεσθεῖ στὸν Ναό μας τὸ Ἱ.Μυστήριον τοῦ Εὐχελαίου ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς εἰσόδου μας στὴν νηστεία τῶν Χριστουγέννων.

Ὥρα ἐνάρξεως: 5.00μ.μ.

Μετὰ τὸ πέρας αὐτοῦ θὰ ἐπακολουθήσει ἡ ἑβδομαδιαῖα σύναξη μελέτης Ἁγ.Γραφῆς μὲ τὸν π.Γεράσιμο.

Τὸ Ἱ.Μυστήριο τοῦ Εὐχελαίου θὰ τελεσθεῖ καὶ τὴν Δευτέρα 24 Νοεμβρίου στὸ Ἱ.Παρεκκλήσιο Ἁγ.Ἀποστόλων Κανάρη.

Ὤρα ἐνάρξεως: 5.00μ.μ.

Advertisements