Ἐτικέττες

,

HMEΡΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΟΡΤΗ
Σάββατο 15/11 Ἁγ.Γουρία κ.λπ.
Κυριακὴ 16/11 Ἁγ.Ματθαίου
Δευτέρα 17/11 Ἁγ.Γρηγορίου Νεοκαισαρείας
Τρίτη 18/11 Ἁγ.Πλάτωνος
Τετάρτη

Ἅγ.Νεκτάριος-ΙΔΡΥΜΑ

19/11 Προφ.Ἀβδιοῦ
Πέμπτη

Ἅγ. Ἀπόστολοι

 

20/11

Ἁγ.Γρηγορίου Δεκαπολίτου
Παρασκευὴ 21/11 Τὰ Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου
Σάββατο 22/11 Ἁγ.Ἀρχίππου
Κυριακὴ 23/11 Κυρ. Θ΄ Λουκᾶ
Δευτέρα

Ἅγ.Νεκτάριος-ΙΔΡΥΜΑ

24/11 Ἁγ.Κλήμεντος Ρώμης
Τρίτη 25/11 Ἁγ.Αἰκατέρινης
Τετάρτη 26/11 Ἁγ.Στυλιανοῦ
Πέμπτη

Ἅγ.Ἀπόστολοι

27/11 Ἁγ.Ἰακώβου Πέρσου
Παρασκευὴ

Ἅγ.Νεκτάριος-ΙΔΡΥΜΑ

28/11 Ὁσ.Στεφάνου τοῦ νέου
Σάββατο 29/11 Ἁγ.Παραμόνου
Κυριακὴ 30/11 Ἁγ.Ἀνδρέου
Δευτέρα

Ἅγ.Νεκτάριος-ΙΔΡΥΜΑ

1/12 Προφ.Ναοὺμ
Τρίτη 2/12 Προφ.Ἀββακοὺμ
Τετάρτη

Ἅγ.Νεκτάριος-ΙΔΡΥΜΑ

3/12 Προφ.Σοφονίου
Πέμπτη

Ἅγ.Ἀπόστολοι

4/12 Ἁγ.Βαρβάρας
Παρασκευὴ 5/12 Ἁγ.Σάββα
Σάββατο 6/12 Ἁγ.Νικολάου
Κυριακὴ 7/12 Κυρ.Ι΄ Λουκᾶ
Δευτέρα

Ἅγ.Νεκτάριος ΙΔΡΥΜΑ

8/12 Ὁσ.Παταπίου
Τρίτη 9/12 Σύλληψις Ἁγ.Ἄννης
Τετάρτη

Ἅγ.Νεκτάριος ΙΔΡΥΜΑ

10/12 Ἁγ.Μηνᾶ καλλικελάδου
Πέμπτη

Ἅγ.Ἀπόστολοι

11/12 Ὁσ.Δανιὴλ στυλίτου
Παρασκευὴ 12/12 Ἁγ.Σπυρίδωνος
Σάββατο 13/12 Ἁγ.Εὐστρατίου
Κυριακὴ 14/12 Κυρ.ΙΑ΄ Λουκᾶ

Τῶν Προπατόρων

Δευτέρα

Ἅγ.Νεκτάριος ΙΔΡΥΜΑ

15/12 Ἁγ.Ἐλευθερίου
Τρίτη 16/12 Προφ.Ἀγγαίου
Τετάρτη 17/12 Προφ.Δανιὴλ, Ἁγ.Διονυσίου
Πέμπτη

Ἅγ.Ἀπόστολοι

18/12 Ἁγ.Σεβαστιανοῦ
Παρασκευὴ

Ἅγ.Νεκτάριος ΙΔΡΥΜΑ

19/12 Ἁγ.Βονιφατίου
Σάββατο 20/12 Ἁγ.Ἰγνατίου
Κυριακὴ 21/12 Κυρ. πρὸ Χριστοῦ Γεννήσεως
Δευτέρα

Ἅγ.Νεκτάριος ΙΔΡΥΜΑ

22/12 Ἁγ.Ἀναστασίας φαρμακολυτρίας
Τρίτη 23/12 Τῶν ἐν Κρήτῃ 10 Μαρτύρων
Τετάρτη 24/12 Ἁγ.Εὐγενίας
Πέμπτη 25/12 Ἡ Χριστοῦ Γέννησις

ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ: ἡ Θεία Λειτουργία τελεῖται στὸ Ἱ.Παρεκκλήσιο Ἁγ.Ἀποστόλων Κανάρη (πεζόδρομος Ἁγ.Ἀποστόλων)

ΑΓ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ: ἡ Θεία Λειτουργία τελεῖται στὸ Ἱ.Παρεκκλήσιο Ἁγ.Νεκταρίου στὸν 1ο ὄροφο τῆς Στέγης Γερόντων (Κεφαλληνίας 19)

Καθ’ ἑκάστη Κυριακὴ (ὡς καὶ τὴν 25η Δεκεμβρίου) ἡ Θεία Λειτουργία τελεῖται στὸν Ἱ.Ν.Ἁγ.Γεωργίου καὶ στὸ Ἱ.Π.Ἁγ.Ἀποστόλων Κανάρη

Κατὰ τὶς λοιπὲς ἡμέρες ἡ Θεία Λειτουργία τελεῖται στὸν Ἐνοριακὸ Ναὸ τοῦ Ἁγ.Γεωργίου

 

Advertisements