Ἐτικέττες

Ὅπως κάθε χρόνο, ἔτσι καὶ ἐφέτος, μᾶς ἀξίωσε ὁ Κύριος νὰ πανηγυρίσουμε τὴν ἱερὰ μνήμη τῆς ἀνακομιδῆς τῶν λειψάνων τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Γερασίμου τοῦ Νέου Ἀσκητοῦ, τοῦ ἐν Κεφαλληνίᾳ.

DSC_0072

Τὸ ἀπόγευμα τῆς παραμονῆς τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου τελέσαμε ὅλοι οἱ πατέρες τῆς Ἐνορίας,  τὴν Ἀκολουθία τοῦ Πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ πρὸς τιμήν του, μὲ τὴν παρουσία καὶ συμπροσευχὴ τοῦ ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Παρεκκλησίου Ἁγίου Δημητρίου, Ἀρχιμανδρίτου Χρυσάνθου Ἀργυρίου. Κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ Ἑσπερινοῦ ἐκφώνησε λόγο πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου Γερασίμου ὁ ἄγων καὶ τὰ ὀνομαστήριά του ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ μας, Οἰκονόμος Γεράσιμος Φακιώλας, ἀναλύοντας κατὰ τὸ ἀνθρώπινον τὴν ἁγίαν ζωὴν τοῦ θαυματουργοῦ Ἀσκητοῦ καὶ ἐφόρου τῆς Νήσου Κεφαλληνίας.

DSC_0076DSC_0077DSC_0078DSC_0080DSC_0082DSC_0086DSC_0087DSC_0089DSC_0091

Τὴν ἑπομένη καὶ Κυριώνυμο ἡμέρα ἐτελέσθη ἡ Πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία κατὰ τὴν ὁποία ἐκφώνησε ἐπίκαιρον λόγον ὁ Προϊστάμενος τοῦ Ναοῦ μας, Ἀρχιμανδρίτης Φιλόθεος Νικολάκης, ἀναφερόμενος στὸ πλῆθος τῶν θαυμάτων ποὺ καθημερινὰ ἐπιτελοῦνται σὲ ὅσους ἐπικαλοῦνται μὲ πίστη τὸ εὐλογημένο ὄνομά του ποὺ ἀποτελεῖ αἰτία φυγῆς τῶν πονηρῶν πνευμάτων, ποὺ τρέμουν καὶ φρίττουν ἐμπρὸς στὴν παρουσία καὶ τὴν προσευχή του. Ἡ θαυματουργικὴ δύναμη τοῦ ὁσίου ἑδράζεται στὴν πίστη πρὸς τὸν Κύριο, στὴν ἄμεμπτη καθαρότητα τοῦ βίου του, στὴν ἄμετρη ταπείνωσή του, ποὺ κατεβάζει τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ στὴ γῆ γιὰ τὴν πολύπαθη ἀνθρωπότητα.

DSC_0095DSC_0096DSC_0097DSC_0098DSC_0099DSC_0103DSC_0106DSC_0107DSC_0108DSC_0109

Στὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ἀκολούθησε ἡ περιφορὰ τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τοῦ Ἁγίου Γερασίμου πέριξ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ὅπως κάθε χρόνο.

DSC_0113DSC_0118DSC_0119DSC_0120DSC_0121DSC_0128

Εἴθε ὁ Ἅγιος νὰ μᾶς φωτίζει ὥστε νὰ ἀκολουθοῦμε τὸ ἅγιο παράδειγμά του γιὰ νὰ βρεθοῦμε μὲ τὴν εὐχὴ καὶ προσευχή του δίπλα του, ἔχοντας ἐκεῖνον νὰ μᾶς καλύπτει κάτω ἀπὸ τὸν μοναχικὸ μανδύα του, ὅταν ἔρθει ὁ “ἐτάζων καρδίας καὶ νεφροὺς” καὶ ζητεῖ “συνᾶραι λόγον μετὰ τῶν δούλων αὐτοῦ”.

DSC_0093

Εὐχόμεθα ὅλη ἡ ἐνορία στὸν ἑορτάζοντα π.Γεράσιμο νὰ ἔχει ὡς μέγα προστάτη καὶ ἀντιλήπτορα τὸν Ὅσιο Γεράσιμο καὶ νὰ τὸν ἀναδεικνύει μὲ τὴν εὐχή του ὁ Κύριος ἄξιο λειτουργὸ τῶν Παναγίων Μυστηρίων Του καὶ διάπυρο εὐχέτη γιὰ τὸν περιούσιο λαό Του.

DSC_0133

Advertisements