Ἐτικέττες

Τὴν προσεχῆ Δευτέρα 20 πρὸς Τρίτη 21 Ὀκτωβρίου θὰ τελεσθεῖ στὸν Ναό μας Ἱερὰ Ἀγρυπνία ἐπὶ

τῇ μνήμῃ τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν

Φιλοθέου τοῦ ἐν Ἄθῳ.

Ὥρα ἐνάρξεως: 8:00μ.μ.

Τὸ πρωΐ τῆς Τρίτης

δὲν θὰ τελεσθεῖ Θεία Λειτουργία.

 Ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ